دیدن نوازنده ای همچون پاکو پنا شاید حس کنجکاوی هر نوازنده ای را بر می انگیزد که چگونه میشود در نوازندگی به این مهارت و صلابت رسید . نوازنده 66 ساله فلامنکو در کاخ سعد آباد به شایستگی نشان داد که بدون شک جزو مشاهیر ماندگار موسیقی فلامنکوست و بازمانده از نسلی که میراث موسیقی اصیل فلامنکو را بخوبی حفظ نموده است. در این قسمت نگاهی گذرا داریم از ورود به ایران و مستر کلاس و کنسرت ایشان درتهران.