منبع:
آموزش گیتار فلامنکو خوان مارتین

 

عنصر اصلی ریتم فلامنکو -کمپاس-نام دارد واژه ای که معنای اصلی آن گردش است ولی از این به بعد در معنای یک-دوره گردش-از ریتم موسیقی بکار می رود.

هر کمپاس الگویی از دور گردش ضرب های قوی است که با ضربان منظم ریتم ماهیت وزنی و حرکتی مشخص می دهند انواع مختلف کمپاس دارای الگویی متفاوتی می باشند .

این الگو ها با تکرارهای مکرر تپشی حیات بخش را در ریتم های فلامنکو ایجاد می نماید همانگونه که ضربان قلب به زندگی جوش و خروش و معنا می دهد.

حتی اگر از ابتدایی ترین مراحل یادگیری گیتار بتوانید درک عمیق انواع متنوع کمپاس را سرلوحه کار خود قرار دهید در آن صورت خواهید توانست حرکات ریتمیکی را که بسیاری از زیبایی فلامنکو به آنان بستگی دارند ابداع نمایید.

اگر احساس کمپاس را عمیقا در خود به وجود آوردید در آن زمان است که گیتار دست شما زنده میشود: از سویی دیگر اگر به آن اعتنا ننمایید یا به زبان دیگر روند ضربان آن را گم نمایید ، موسیقی به یکباره جان می سپارد.

بدون درک واقعی کمپاس امکان یادگیری حرکات هوشمندانه و حتی بسیار دشوار هم برای یک نوازنده گیتار وجود دارد ولی هرگز نوازندگی او همانند فلامنکو نخواهد بود.

img6d5d1 کمپاس

این احساس باید بخشی از وجود یک نوازنده شود یک احساس درونی که از طریق حرکات دستان و انگشتان به صورت بیان موسیقیایی تبدیل می شود

این نوع هویت درونی در بعضی افراد به آسانی از طریق ریتهای فلامنکو ایجاد می شود اما به هر حال در اغلب موارد با پشتکار صبورانه و خود آگاهی در هنگام نواختن و از طریق فرا گرفتن فلامنکوی اصیل در تمام فرم هایش به وجود می آید.

توانایی در نواختن بی عیب و نقص و یکنواخت کمپاس ، همان معیار اصلی سنجش است که از دید یک کارشناس ، نتایج تلاشهای یک نوازنده گیتار با آن سنجیده می شود.

مطمئن باشید که اگر خارج از کمپاس بنوازید ، شیفتگان فلامنکو بزودی و بدون کمترین علاقه از گوش دادن به ساز شما روی بر می گردانند، بدون اینکه توانایی و سرعت تکنیک های شما کوچکترین اهمیتی داشته باشند.

نواختن یک کمپاس دو جزء جدایی ناپذیر دارد اول اینکه ریتم باید ضربانب کاملا مطابق با آن -کمپاس-داشته باشد، یعنی همان نیروی جنبش زایی که شنونده را وادار می سازد که ضربات موسیقی تکان بخورد.

و دوم اینکه تعداد ضربات و نوع تاکیدات آنان در عبارت موسیقی ، باید در تمام اوقات مطابق با الگوی اختصاصی ریتم مشخص باشند که از ابتدا نواخته می شود.

هر یک از این دو فرم متفاوت –توکه-نامیده میشوند که به اصلی ترین آنها یعنی -سولئارس- نامیده می شود. کمپاس نه تنها از عبارت قطعات ریتمیک بلکه از عبارت قطعات ملودیک که فالستا ها نامیده می شوند هم قویا جدایی ناپذیر است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
cloob کمپاس viwio کمپاس twitter کمپاس facebook کمپاس google buzz کمپاس google کمپاس digg کمپاس yahoo کمپاس

Related posts:

  1. چه نوع موسیقی فلامنکو نیست ؟