در این کتاب شما میتوانید با تمرینات متنوع و همچنین قطعات مخت34 253x300 کتاب آموزش ترمولو ( تمرینات و قطعات ) لف یکی از زیباترین و در عین حال سخت ترین تکنیک گیتار را بهبود ببخشید . دانلود رایگان کتاب bobri, vladimir – complete study of tremolo از سایت تخصصی خانه گیتار ایران .

 

 

رمز :www.guitarsara.com

در سه قسمت ( هر سه قسمت میبایست دانلود شود )

قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
cloob کتاب آموزش ترمولو ( تمرینات و قطعات ) viwio کتاب آموزش ترمولو ( تمرینات و قطعات ) twitter کتاب آموزش ترمولو ( تمرینات و قطعات ) facebook کتاب آموزش ترمولو ( تمرینات و قطعات ) google buzz کتاب آموزش ترمولو ( تمرینات و قطعات ) google کتاب آموزش ترمولو ( تمرینات و قطعات ) digg کتاب آموزش ترمولو ( تمرینات و قطعات ) yahoo کتاب آموزش ترمولو ( تمرینات و قطعات )

Related posts:

  1. آموزش گیتار
  2. متد نوین آموزش گیتار کلاسیک
  3. ۲۰ اتود از سور تنظیم مجدد جیلاردینو
  4. کتاب های آموزشی فلامنکو
  5. قطعات سطح بندی شده
  6. افتتاح سایت ” خانه گیتار ایران “
  7. آموزش گیتار – محیط تمرین و وضعیت کلی بدن
  8. آموزش گیتار-تمرینات مقدماتی دست چپ و راست ۱
  9. آموزش گیتار-تمرینات مقدماتی دست چپ و راست ۲
  10. آموزش گیتار – ریتم رومبا – خوان مارتین