مترجم : میثم محمدی

 

در این بخش، می خواهم چند روش جدید و متفاوت جهت نواختن گیتار راک را به شما نشان دهم─ چیزهایی که برای دور شدن از کلیشه انجام دادم. در آغاز، تمام موزیسینها ابزار یکسانی را جهت کار کردن در اختیار دارند─ گامها، فواصل، آرپژها، آکوردها و غیره. چیزی که واقعا ً باعث می شود تا کار یک نوازنده گیتار بدیع و خلاق باشد، لحنی است که به کار می برد─ نه در واقع نتها به خودی خود، بلکه شیوه ای که نواخته می شوند.

هر ترکیبی از اسلایدها Slide، بندها Bend، لگاتوها، هارمونیکها، کروماتیکها، انگشت گذاریهای نامتعارف یا روشهای Picking منحصر به فرد می تواند امضای یک نوازنده باشد. بنابراین بیایید نگاهی به بعضی از این تکنیکها بیندازیم.

اسلایدهای Slide بین فاصله ها
همه به هر حال یک زمانی فواصل را تمرین کرده اند، اما اغلب سخت است آنها را در موقعیتهای موزیکال واقعی به کار بست. این تمرینات قدیمی بر پایه فواصل، خب، به هر حال تمرین هستند دیگه. به دنبال راهی بودم تا بتونم شکل موزیکالی به آنها بدهم، پس به ذهنم رسید آنها را با اسلاید ترکیب کنم. این کار حس لگاتو به آنها می دهد و باعث می شود که صدایی مدرن داشته باشند. خوب، پس شروع کنیم.
مثال ۱۵:

ما بر روی گام سل ماژور کار خواهیم کرد. این پاساژ بر پایه پنجم ها در مُد می ائولین E Aeolian ( مینور نسبی، یا درجه ششم سل ماژور) است. از نت پایه روی سیم سی شروع می کنم، نت پنجم (سی) را روی سیم می می نوازم، به نت پایه باز می گردم، و سپس بدون پیک زدن به نت دیاتونیک بعدی (در اینجا ر) در جهت پایین اسلاید می کنم. بعد پنجم (لا) را روی سیم یک می نوازم، نتِ ر را روی سیم دوم پیک می زنم، و به نت دیاتونیک بعدی (دو) در جهت پایین اسلاید می کنم. این الگو طول دسته را به صورت دیاتونیک به سمت پایین طی می کند. این تمرین پیچیده تر از آن چیزی که واقعا ً است به نظر می رسد؛ وقتی شروع به نواختنش کنید، واقعا ً می توانید با آن پرواز کنید.
مثال ۱۵
r002 پیشرفت تکنیک در نوازندگي گيتار الكتريك

بعد از مسلط شدن بر روی این تکنیک پایه ای، می توانید به امتحان کردنش بپردازید. مثال ۱۶ کاربرد موزیکال تری از این مفهوم پایه ای نشان داده شده در شکل ۱۵ است. دقت کنید که من هنوز پنجم های دیاتونیک را می نوازم، اما این بار به سومها در جهت پایین اسلاید می کنم و بعد به دومها در جهت بالا. می توانید بی نهایت واریسیونهای دیگری بسازید.
مثال ۱۶

مثال ۱۶:

sl202 پیشرفت تکنیک در نوازندگي گيتار الكتريك

مثال ۱۷:
قدم بعدی به کارگیری این تکنیک برای فواصل دیگر است. مثال ۱۷ مفهوم مشابهی را مورد استفاده قرار می دهد، اما شما ششم های دیاتونیک را در سل ماژور خواهید نواخت. برای نواختن این یکی باید کمی انگشتانتان را باز کنید، اما ارزش امتحان کردنش را دارد. توجه کنید من فقط از انگشتان یک و چهارم برای نواختن این تمرین استفاده می کنم.
مثال ۱۷
sl3 پیشرفت تکنیک در نوازندگي گيتار الكتريك
مثال ۱۸:
این تمرین یک لیک است که اکتاوهای دیاتونیک را در سل ماژور نشان می دهد، و روی آکورد می مینور (E Aeolian) نواخته می شود. این یکی صدای فوق العاده خوشایندی برایم دارد، اما به دلیل تلفیق با تکنیک رد کردن سیم String Skipping نواختنش دشوارتر است.
مثال ۱۸
sl4002 پیشرفت تکنیک در نوازندگي گيتار الكتريك
مثال ۱۹ و ۲۰:
می توانید برای زیباتر کردن یک ملودی یا موتیف، از اسلاید فاصله ای به شکلی کاملا ً موثر بهره بگیرید. مثال ۱۹ یک ملودی ساده در می مینور است که ممکن است در یک آهنگ به کار رود. به تغییر و دگرگونی که با استفاده از اسلاید، اکتاوها و سکستوله ایجاد می شود توجه کنید (شکل ۲۰). صدای جالبی خواهد داشت!
مثالهای ۱۹-۱۵ همگی نشان دهنده یک چرخه ریتمیک جالب هستند که در آن نتها به دسته های سه تایی تقسیم می شوند، اما من آنها را به صورت دولا چنگ می نوازم. این کار باعث قرار گرفتن فواصل روی قسمتهای سنکوپ شده ضرب می شود و به نتها آهنگی منحصر به فرد می بخشد. به دلیل اینکه مثال ۲۰ به صورت سکستوله نواخته می شود، فواصل بر روی قسمت قوی هر ضرب می افتد و باعث می شود که شنیدن الگو راحتتر شود.

 پیشرفت تکنیک در نوازندگي گيتار الكتريك

ل

رد کردن سیمها (String-Skipping)
نوازندگان بسیاری از این تکنیک بیشتر به عنوان یک افکت استفاده می کنند تا ابزاری برای بیان. آنها عموما ً در یک محل (Position) خواهند ماند و یک الگوی رد کردن را طوری انجام می دهند که صدای بسیار جذابی می دهد و سپس به سراغ لیک بعدی می روند. می خواهم نشانتان بدهم این تکنیک چه امکانات ملودیک شگفت انگیزی را در اختیارتان می گذارد. برای شروع، هیچ ایده ای بهتر از آغاز کردن با ساده ترین گامها، پنتاتونیک، به ذهنم نمی رسد.

مثال ۲۱:

دریافته ام نواختن یک تم کوتاه رد کردن سیم با سرعت کم در حالیکه به تدریج سرعت مترونوم افزایش پیدا می کند واقعا ً به بهبود دقت و سرعت کمک می کند، پس بیایید با می مینور پنتاتونیک که بر روی سیم سه و یک نواخته می شود کار را آغاز کنیم (مثال ۲۱). من از یک پیک زدن متناوب (Alternate Picking) دقیق برای تمامی این تمرینها استفاده می کنم، اما شاید شما بخواهید آنها را با Hammer-onها یا چیزهای دیگر امتحان کنید.
مثال ۲۱
012 پیشرفت تکنیک در نوازندگي گيتار الكتريك

مثال ۲۲ و ۲۳:

زمانی که مثال ۲۱ را به سرعت رساندید، متوجه باشید ترتیب نتها می تواند تغییر کند. مثال ۲۲ و سپس ۲۳ که نواختنش به خاطر جابجایی نتها کمی دشوارتر است اما صدای واقعا ً خوبی می دهد را امتحان کنید.

مثال ۲۲

مثال ۲۳
021 پیشرفت تکنیک در نوازندگي گيتار الكتريك
مثال ۲۴:
نادیده گرفته شده ترین کاربرد رد کردن سیم نواختن نتها در بالا و پایین دسته گیتار است، روشی که باعث می شود حتی یک تم پنتاتونیک ساده صدایی با طراوت و تازه دهد. مثال ۲۴ را بررسی کنید. با استفاده از الگوی دو نت بر هر سیم، در حالی که سیم ۲ را رد می کنم، گام می مینور پنتاتونیک را روی سیم سه و یک در یک محل (Position) می نوازم. بعد به سمت محل بعد رفته و کاملا ً رابطه فاصله ها در گام را به شکلی مشابه حفظ می کنم. در این حالت تاثیر دو خطی که با هم نواخته می شوند را در یک زمان خواهید داشت─ صدایی وسیع و در عین حال ملودیک.
مثال ۲۴
031 پیشرفت تکنیک در نوازندگي گيتار الكتريك
مثال ۲۵:
این تکنیک می تواند برای دیگر گامها نیز به کار گرفته شود. در مثال ۲۵، از گام سل ماژور استفاده می کنم و بر روی سیم سل فواصل گام را به بالا طی می کنم اما بر روی سیم یک، سومهای دیاتونیک را می نوازم. انگشت گذاری داده شده در زیر مثال را امتحان کنید؛ توجه کنید چگونه از جابجاییهای سریع Position که مرا قادر می سازد تمام طول دسته گیتار را طی کنم استفاده می کنم. این حرکت صدایی بسیار شبیه آرپژهای هفتم دیاتونیک در کلید سل دارد، اما کمی بازتر است. یک نکته: برای داشتن صدایی فوق العاده، سعی کنید این حرکات را با آرپژهای دیاتونیک تلفیق کنید.
مثال ۲۵
49 پیشرفت تکنیک در نوازندگي گيتار الكتريك
مثال ۲۶:
مثال ۲۶ یک لیک سخت─ یا ” چگونه می توانم این تمرینات را در نوازندگی ام بگنجانم؟”─ است. در میزان اول رد کردن سیم را با باز کردن انگشتان (Stretching) تلفیق کرده و از گام می مینور پنتاتونیک استفاده کرده ام. به انگشت گذاری دست چپ─ که برای هر چه راحتتر نواختن این لیک─ در زیر مثال آمده کاملا ً توجه کنید. میزان دوم بر پایه الگوهای سل ماژور دیاتونیک است. سریع نواختن این تمرین واقعا ً سخت است، اما صبور باشید و کار را ادامه دهید و مطمئن باشید خواهید توانست به سرعت عرض دسته گیتار را طی کنید!
مثال ۲۶
510 پیشرفت تکنیک در نوازندگي گيتار الكتريك

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
cloob پیشرفت تکنیک در نوازندگي گيتار الكتريك viwio پیشرفت تکنیک در نوازندگي گيتار الكتريك twitter پیشرفت تکنیک در نوازندگي گيتار الكتريك facebook پیشرفت تکنیک در نوازندگي گيتار الكتريك google buzz پیشرفت تکنیک در نوازندگي گيتار الكتريك google پیشرفت تکنیک در نوازندگي گيتار الكتريك digg پیشرفت تکنیک در نوازندگي گيتار الكتريك yahoo پیشرفت تکنیک در نوازندگي گيتار الكتريك

Related posts:

  1. تکنیک شوک در نوازندگی گیتار
  2. شش نکته طلایی برای مقابله با اضطراب در نوازندگی
  3. تکنیک گیتار کلاسیک شارون آیزبین
  4. تکنیک خفه کردن سمیهای باس در گیتار کلاسیک – دمپ
  5. cascading harmonics – قسمت اول تکنیک
  6. استیل مناسب در نوازندگی گیتار فلامنکو
  7. کنترل فیزیکی در هنگام نوازندگی گیتار کلاسیک