۱۳۸۹

در نظام الفبایی به تبعیت از تئوری موسیقی یونان باستان, و کوک سازهای آن زمان, نت لا مبدا مبدا قرار گرفت و نت ها بر طبق همان تئوری با هفت حرف آغازین الفبای لاتین, نامگذاری شدند:
A B C D E F G

سل فا می ر دو سی لا

این نظام را کشورهای انگلیسی زبان ( انگلستان و آمریکا ) و آلمانی زبان ( آلمان و اتریش ) پذیرفته اند و به کار می برند. اما میان این دو گروه کشورها, اختلاف هایی در نحوه نامگذاری به چشم می خورد :

در کشورهای انگلیسی زبان نت سی با حرف B نمایش داده می شود ولی در کشورهای آلمانی زبان نت سی بمل با B و نت سی با حرف H نمایش داده می شود. بنابراین نظام الفبایی نت ها در کشورهای آلمانی زبان به صورت زیر است:
A B C D E F G H

سی سل فا می ر دو سی بمل لا

در زبان انگلیسی, مانند فرانسه و فارسی , نام نشانه های تغییر دهنده را جدا از نام نت و پس از آن ادا می کنند. در این زبان دیز را Sharp , بمل را Flat , بکار را Natural , دوبل دیز را Double Sharp و دوبل بکار را Double flat گویند.

در زبان آلمانی نشانه های تغییر دهنده به صورت پسوند ( و بنابراین هجایی ) تلفظ می شوند و به این ترتیب که اگر جلوی نتی قرار گیرند. اگر نت دیز باشد هجای is – پس از نام الفبایی نت ادا می شود. ( مثلاً فا دیز : Fis ادا می شود ) و اگر بمل باشد هجای es – پس از نام نت قرار می گیرد. ( مثلا می بمل : Es و ر بمل : Des ادا می شود )

نکته اینکه در زبان آلمانی سی بمل هیچ گاه Hes نامیده نمی شود و B نامیده می شود.

 نشانه های تغییر دهنده

دیز ( # ) : اگر جلوی نتی قرار بگیرد صدای آن نت را نیم پرده بالا می برد DIESIS
اگر جلوی نتی قرار بگیرد صدای آن نت را نیم پرده پایین می آورد : ( b ) بمل BEMOLL
سری :اگر جلوی نتی قرار گیرد صدای آن نت را ربع پرده بالا میبرد SORI
کرن :اگر جلوی نتی قرار گیرد صدای آن نت را ربع پرده پایین می آورد KORON
بکار :اگر جلوی نتی قرار گیرد تاثیر علامات گذشته را خنثی کرده و صدای نت را بحالت اولیه بر میگرداند BECARRE

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
cloob نشانه های تغییر دهنده viwio نشانه های تغییر دهنده twitter نشانه های تغییر دهنده facebook نشانه های تغییر دهنده google buzz نشانه های تغییر دهنده google نشانه های تغییر دهنده digg نشانه های تغییر دهنده yahoo نشانه های تغییر دهنده

Related posts:

  1. چگونه کوک Scordatura ( تغییر یافته ) را تثبیت کنیم؟