هیچ چیز بیشتر از فاندانگو مردم اسپانیا را به وجد نمی آورد.مردم در هنگام شنیدن این موسیقی به جشن رقص و پایکوبی می پردازند. رقص فاندانگو یک رقص شاد اسپانیایی از خانواده مالاگنیا است که بعضی ها عقیده دارند شاید در اصل از آمریکای جنوبی باشد. این رقص دارای سکوتهای ناگهانی است که در طی آن رقاصها (عموماً یک ذوج) بی حرکت می مانند و در ضمن دارای فواصلی است که در طول آن اجرا کنندگان آواز می خوانند.

 

در موسیقی این رقص از کاستانت (”Castanet -قاشقک-وسیله ای از نوع پرکاشن با منبع شرقی که بوسیله یونانیها و رمیها در اسپانیا بنیان نهاده شد”.) نیز استفاده می شود.

 

توکه فاندانگو از تعدادی پایه های رقص کلاسیک اسپانیایی به وجود آمد که نخستین هدف آن نیز همراهی با رقص بود.

فرمها و نمونه های مختلف فاندانگو مطابق با مشخصه مکانهای مختلفی است که فاندانگودر آن به وجود آمده. بیشتر نواحی برای خودشان فاندانگو دارند که بنا به ذوق و تاًثیرات فلامنکوی خودشان آنها را خلق کردند.

آوازهای فاندانگو دارای ریشه های عربی میباشند و در اوایل پیدایش فلامنکو هنگامی که مورها اسپانیا را تصرف کرده بودند به وجود آمد. این شکل آواز و رقص قدیمی که در اندلسیا متولد شد، از مرزهای اسپانیا فراتر رفت و در طی قرنها تحت تاًثیر مناطق و اجرا کننده های مختلف، از جهات گوناگون تغییر شکل یافت.

 

این توکه در شمال مبداً ترانه های دسته جمعی و در جنوب باعث پیدایش توکه هایی چون: Cartagenera , Minera , Taranta , Granadina , Malaguena , Rondena در سرتاسر اسپانیا فاندانگو را می خوانند و به صورت سنت در آمده که آنها را با نامهای محلی می شناسند.

 

fandango2 فاندانگو

 

در آوازهای فاندانگو اشعار دارای مضامین گوناگونی می باشند که می توانند از خوش باوریها و خیانتهای غم انگیزکه در فرمهای جدی تر این توکه یافت می شوند تا شوخیهای طعنه آمیزی که در توکه های غیر جدی مورد استفاده قرار می گیرند، همه را شامل می شوند. در پاسخ هر خط شهر، بخصوص در “Fandangos Grandes” اغلب یک نکته مهم و یا مطلبی مزاح آمیز جهت تاًیید بیان میگردد.

 

در پاسخ همه حضار با هم “Ole” میگویند و سپس نوازند گیتار با نواختن راسگوادو و چند فالستا، به پیشواز قسمت بعدی شعر می رود.

 

منبع:هنر مرموز فلامنکو
نگار نیک اندام
این مطلب را به اشتراک بگذارید:
cloob فاندانگو viwio فاندانگو twitter فاندانگو facebook فاندانگو google buzz فاندانگو google فاندانگو digg فاندانگو yahoo فاندانگو

Related posts:

  1. بررسی توکه سولئارس