نویسنده :
حامد فتحی نوازنده و مدرس گیتار
info@hamedfathi.com

images5c5487 عدم پيوسته نواختن( عدم هماهنگی دست چپ و راست)یکی از مشکلات نوازندگی در سطوح ابتدایی و متوسط و گاهنا حتی در نوازندگان پیشرفته عدم نواختن قطعات بصورت لگاتو ( پیوسته ) میباشد و به اصطلاح حالت منقطع قطعه را میشنویم که به استکاتو نوازی بیشتر شبیه است.

در قسمت مقاله ای ارسال شده برای سایت را در این مورد میخوانیم.

حوزه ای از مهارت تکنیکی که بسیاری از نواندگان گیتار در آن ضعیف میباشند هماهنگی دست چپ و راست میباشد.

در صورتیکه حرکات دستها با هم دقیق نباشند نوازنده صدایی ناپیوسته یا غیر لگاتو ایجاد میکند( شبیه استکاتو)

اغلب مشکل اینسیت که دست چپ نوازنده جلوتر از دست راست او حرکت میکند و قتی او نت های -می – فا -سل – را روی سیم اول پشت سر هم مینوازند اینجاست که این حالت اتفاق می افتد.

اول سیم آزاد -می- نواخته میشود سپس برای نواختن – فا – انگشت اول دست چپ سیم اول را فشرده و یا لمس میکند فقط کمی قبل از اینکه انگشت دست راست حرکت کشیدن خود را انجام دهد که صدای سیم آزاد می را قطعه میکند. ( اینجاست که نت -می- کشش اصلی خود را از دست میدهد و با سکوتی هر چند بسیار کوتاه مواجه میشویم )

بالاخره نت -فا- با انگشت دست راست به صدا در می آید. سپس انگشت اول دست چپ از روی فا برداشته شده و انگشت سوم روی -سل- گذاشته میشود و قبل از اینکه انگشت دست راست حرکت کشیدن سیم را انجام دهد که صدای نت فا را قبل از زمان درست آن قطع میکند.( به اینصورت که همزمان ضربات را با هماهنگی دست چپ و راست نمینوازد )

مشکل نوازنده بطور ساده اینست که دست راست او به دست چپش اطمینان نمیکند!

به عبارت دیگر به علت ترس از اشتباه کردن انگشت دست راست صبر میکند تا انگشت دست چپ نت درست را بگیرد سپس سیم را به به صدا در می آورد!

اگر چه هماهنگی دست نوازندگان ( به غیر از مبتدی ها ) خیلی از ایده آل آن دور نیست کمترین اشتباهات در هماهنگی منجر به ایجاد صدا های غیر موسیقیایی قابل شنیدن در پاساژهای میشود که باید خیلی پیوسته شنیده شود. به علت هماهنگی دست خیلی از نوازندگان در سطح متوسط و حتی پیشرفته آنها در نواختن یک گام ساده بطور کاملا پیوشته ناتوان هستند.

گرچه این عدم هماهنگی دست به أسانی قابل شنیدن است- حتی آسانتر محسوس است اگر نوازنده به ماهیچه های دست و انگشت و بخصوص به حس تماس در نوک انگشتان خود توجه کند. نوارنده باید نوک انگشتان هر دو دست خود را در تماس با سیمها بخصوص در یک پاساژ پبوسته کاملا بطرو همزمان حس کند.

برخی تمرینهای مقدماتی برای تمرین کردن جهت تکمیل هماهنگی دستان شما وجود دارد.

کی از مشکلات نوازندگی در سطوح ابتدایی و متوسط و گاهنا حتی در نوازندگان پیشرفته عدم نواختن قطعات بصورت لگاتو ( پیوسته ) میباشد و به اصطلاح حالت منقطع قطعه را میشنویم که به استکاتو نوازی بیشتر شبیه است.در قسمت اول نحوه بوجود آمدن این مورد را متوجه شدیم و در این قسمت تمرینی برای حل این مشکل پیشنهاد میشود.

 

در حالیکه گیتار را در وضعیت معمولی برای نواختن گرفته اید انگشت اول دست چپ در فرت یک و انگشت – i -دست راست را به صورت تماس همزمان سیم اول (لمس) و نه کشیدن یا فشردن آن به سمت پایین بکار ببرید.چشمان خود را ببندید و روی حس تماس سر انگشتان خود برای تعیین اینکه آیا انگشتان دقیقا با هم تماس با سیم را انجام میدهند یا نه؟

با دقت زیاد تمرکز کنید. انجام این امر به آن آسانی که بنظر میرسد نیست. من تعدادی هنرجو نسبتا در سطح پیشرفته که ضعف حس دقیق تماس در انگشتان خود را دارند دیده ام و وقتی این تمرین را انجام میدهند اصرار بر این دارند که سیم را با انگشت شان بطور همزمان لمس میکنند در حالیکه در واقع هماهنگی به اندازه ای خارج است که من واقعا انگشت سمت چپ را میبینم که سیم را لمس میکند ( متاسفانه در حالاتی مثل اینکه هنرجو عدم هماهنگی اش را نه شنیده و نه حس میکند معلم کمتر کاری میتواند انجام دهد تا زمانیکه حواس شنیداری و لامسه هنرجو در جهت هرچه دقیقتر شدن آن رشد کند) این تمرین را با فرمهای ذیل انگشتان دست چپ و راست را در نظر بگیرید.

i =1 / i=2 / i =3 / i = 4

m=1 / m =2 / m=3 / m=4

a=1 / a=2 / a=3 / a=4

p=1 / p=2 / p=3 / p=4

i =اشاره

m=میانی

a=انگشتری

p=شست

وقتی اینها را با مهارت انجام دادید همین تمرین را با دو تا از انگشتان دست راست بطور یک در میان در حالیکه هنوز فقط از یک انگشت دست چپ استفاده می کنید انجام دهید.

زمانیکه توانستید با هر ترکیبی از انگشتان دائما سیم را بطور همزمان لمس کنید همه اشکال را این بار با فشردن سیم به سمت پایین و واقعا کشیدن آن دوباره تمرین کنید.

اما بخاطر داشته باشید که نوک انگشتان هر دو دست سیم را بطور همزمان لمس کنند.

برای بیشتر هنرجویان مهارت یافتن در این مرحله مقدماتی جهت ایجاد یک هماهنگی خوب هر دو دست حداقل ۱ هفته تا ۲ ماه زمان میبرد. اما زمان بگذارید و تمرین را به آرامی و با دقت زیاد انجام دهید تا تکنیک را بخوبی بیاموزد.

وقتی این تکنیک را آموختید صدای کلی ساز شما یک کیفیت موزیکال و پیوستگی خیلی بیشتری نسبت به صدای نا پیوسته و غیر موزیکال که مختص بیشتر نوازندگان است پیدا خواهد کرد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
cloob عدم پيوسته نواختن( عدم هماهنگی دست چپ و راست) viwio عدم پيوسته نواختن( عدم هماهنگی دست چپ و راست) twitter عدم پيوسته نواختن( عدم هماهنگی دست چپ و راست) facebook عدم پيوسته نواختن( عدم هماهنگی دست چپ و راست) google buzz عدم پيوسته نواختن( عدم هماهنگی دست چپ و راست) google عدم پيوسته نواختن( عدم هماهنگی دست چپ و راست) digg عدم پيوسته نواختن( عدم هماهنگی دست چپ و راست) yahoo عدم پيوسته نواختن( عدم هماهنگی دست چپ و راست)

Related posts:

  1. آموزش گیتار- تکنیک دست راست -تیراندو . آپویاندو
  2. تمرینات تفکیک قدرت دست چپ و راست
  3. آموزش گیتار-تمرینات مقدماتی دست چپ و راست ۱
  4. آموزش گیتار-تمرینات مقدماتی دست چپ و راست ۲
  5. نواختن آکوردهای باره دار و استیل دست چپ
  6. آموزش گیتار ۱- دست چپ
  7. تکنیک پنج انگشتی دست راست
  8. رموز عالی نواختن-بخش اول- Tone
  9. آنالیز اتودهای لئو براور- شماره۲
  10. آنالیز اتودهای لئو براور- شماره۳