قسمت سوم
📖نویسنده :#گوهر_واردانیان
✍️ترجمه و تالیف :#حامدفتحی

همین اتود را میتوانید با تغییر الگوی دست راست انجام دهید
p-a-m-i-m-a

مثلا در این الگو نیازی نیست ضربات a اپویاندو نواخته شود چرا که استفاده دوبل از a بحد کافی چالش جدیدی برای شما ایجاد میکند تمامی نکات دیگر نیز میبایست در این الگو رعایت شود .

توضیحات مترجم :
همین تفکر در زمینه تغییر انگشت گذاری دست راست را میبایست در تمامی قطعات خود نیز تعمیم دهید . یک اتود یا تمرین تکنیکی صرفا برای اینست که ذهن شما بسیار متفکرانه عمل نماید نه تقلیدی کورکورانه . هیچوقت به انگشت گذاری های ارایه شده چه در دست راست و چه در دست چپ اتکا نکنید بلکه سعی نمایید با الگوهای متفاوتی آنرا بنوازید . یک نوازنده حرفه ای میداند چگونه از یک اتود ساده ده ها تمرین تکنیکی خلق نماید اما یک نوازنده مقلد صرفا نت و دستورات جلوی پیش رویش را عمل مینماید .

 

CompleteWarmUpf NoRestriction0007 254x300 تمرینات کامل روزانه گرم کردن برای نوازندگان گیتارکلاسیک قسمت سومCompleteWarmUpf NoRestriction0008 223x300 تمرینات کامل روزانه گرم کردن برای نوازندگان گیتارکلاسیک قسمت سوم

تمرین آرپز بر روی شش سیم با استفاده از الگوی pami 
در ادامه یک آرپز که بصورت کامل بر روی شش سیم گیتار اجرا میشود ارایه میشود . سعی شده است تا از آکوردهای ساده ای استفاده شود شما مینوانید این تمرین را بر روی هر آکورد دلخواه دیگر یا هر اتودی که هر ۶ سیم در آن استفاده شده است مثل اتود ۱ ویلالوبوس استفاده نمایید .

راهنمای عمومی تمرین :
انگشت a  بصورت آپویاندو و هم تیراندو تمرین شود .
آرپژپایین رونده به صورت گروه سه تایی p-i-m
آرپژ بالارونده به صورت گروه سه تایی a-m-i

 

CompleteWarmUpf NoRestriction0009 300x94 تمرینات کامل روزانه گرم کردن برای نوازندگان گیتارکلاسیک قسمت سوم

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
cloob تمرینات کامل روزانه گرم کردن برای نوازندگان گیتارکلاسیک قسمت سوم viwio تمرینات کامل روزانه گرم کردن برای نوازندگان گیتارکلاسیک قسمت سوم twitter تمرینات کامل روزانه گرم کردن برای نوازندگان گیتارکلاسیک قسمت سوم facebook تمرینات کامل روزانه گرم کردن برای نوازندگان گیتارکلاسیک قسمت سوم google buzz تمرینات کامل روزانه گرم کردن برای نوازندگان گیتارکلاسیک قسمت سوم google تمرینات کامل روزانه گرم کردن برای نوازندگان گیتارکلاسیک قسمت سوم digg تمرینات کامل روزانه گرم کردن برای نوازندگان گیتارکلاسیک قسمت سوم yahoo تمرینات کامل روزانه گرم کردن برای نوازندگان گیتارکلاسیک قسمت سوم

Related posts:

  1. تمرینات کامل روزانه گرم کردن برای نوازندگان گیتارکلاسیک – قسمت دوم
  2. تمرینات کامل روزانه گرم کردن برای نوازندگان گیتارکلاسیک
  3. حرکات کششی برای نوازندگان
  4. آموزش گیتار-تمرینات مقدماتی دست چپ و راست ۱
  5. آموزش گیتار-تمرینات مقدماتی دست چپ و راست ۲
  6. تمرینات کششی دست چپ – قسمت اول
  7. نقش اساسی سگویا در زمینه تمرینات تکنیکی
  8. آنالیز اتودهای لئو براور- شماره۳
  9. تکنیک خفه کردن سمیهای باس در گیتار کلاسیک – دمپ
  10. تکنیک نوازندگی قسمت اول – اتود نمونه ویلالوبوس