روزهای شنبه ،سه شنبه ، پنج شنبه
آموزشگاه موسیقی پارس ونک ملاصدرا شیخ بهایی شمالی
تلفن٨٨٠۴۵۶٨١
روز چهارشنبه آموزشگاه موسیقی ریشه در خاک تجریش خ فناخسرو
تلفن٢٢٧١٣۵٨۶

جمعه ها بصورت خصوصی در دفتر کار در محدوده قلهک

تلفن تماس 

۰۹۱۲۱۹۷۰۰۵۱