نویسنده و مترجم:
حامد فتحی نوازنده و مدرس گیتار
info@hamedfathi.com

 

imagesdfgdf تغییرات ریتمیک در جملات برای رفع مشکلات تکنیکی و ذهنیبا توجه به اینکه قسمت آموزش گیتار از سطح مبتدی به سمت پیشرفته میباشد بنا بر این شد تا در بین مطالب مقدماتی مطالبی آموزشی برای نوازندگان سطح متوسط و پیشرفته نیز قرار داده شود. اما مطلب بسیار جالب این قسمت – استفاده از تغییرات ریتمیک در جملات برای رفع مشکلات تکنیکی و ذهنی .

این مقاله ترجمه آزادی است از مقاله ای از یکی از اساتیدگیتار کلاسیک آمریکا – داگلاس نیت بهمراه توضیحات شخصی اینجانب .

تا بحال شده است که قسمتی از یک قطعه را بارها و بارها زده اید اما بازهم در هنگام اجرا دچار مشکل شده اید مثلا در اجرای یک پاساز سرعتی ؟و حتی بعد از ماهها و سالها نیز همیشه در قسمتی از قطعه میبینیم که ایراد داریم؟ آیا میدانید چرا؟

یکی از اتفاقاتی که برای نوازندگان اتفاق میافتد این است که ماهیچه ها و انگشتان در هنگام اجرای قطعه به حرکاتی مشخص عادت میکنند که اسم آنرا میگذارم :
حافظه فیزیکی

شما قطعه ای را بارها بارها میزنید بدون اینکه بخواهید و بدانید انگشتان در محل مربوطه فرود می آیند .
این اتفاق در قسمتهایی که دچار ضعف تکنیکی و یا از بیشتر از قسمتهای دیگر با آن مشکل داریم مشکلاتی را ایجاد میکند .
در این قسمت شما را با متد Samuel Sanders آشنا میکنم . یکی از مطرح ترین نوازندگان همراه در قرن بیستم که میتوان به همکاری وی با نوازندگان شهیری چون Pinchas Zukerman, Paula Robison, Yo-Yo Ma, Joshua Bell, Mstislav
Rostropovich, و بسیاری دیگر اشاره کرد.

اما قانون ساده وی :
تمرین کنید در سرعت اصلی
سپس آرام
سپس تمرین با استفاده از تغییر در ریتم
و سپس نصف سرعت با استفاده از مترونوم

اما مهمترین بخش این تمرین که به آن میپردازیم تغییرات در ریتم اصلی قطعه میباشد.

و برای مثال قسمتی از قطعه تم و واریاسیون بر روی قطعه فلوت سحر آمیز موزارت از فرناندو سور میپردازیم .

به تصویر پایین و گام مربوطه دقت کنید:

Sor Scale Original 640 تغییرات ریتمیک در جملات برای رفع مشکلات تکنیکی و ذهنی

فایل صوتی – دانلود
حال از متد ساموئل سندرز استفاده میکنیم.
÷= برای مثال با سرعت ۱۶۰ برای دولاچنگ استفاده میکنیم و یا حتی سریعتر.
سپس آنرا آرامتر از سرعت اصلی مینوازیم که در اینجا فرض میگیریم سرعت مترونوم ۱۰۰ باشد.

حال ریتم قطعه را تغییر میدهیم و با این ریتم قطعه را اجرا میکنیم:

Sor Scale 2 16ths 8th 640 تغییرات ریتمیک در جملات برای رفع مشکلات تکنیکی و ذهنی

فایل صوتی – دانلود

و بار دیگر تغییر میدهیم

Sor Scale 8th 2 16ths 640 تغییرات ریتمیک در جملات برای رفع مشکلات تکنیکی و ذهنی

فایل صوتی – دانلود

و یک بار دیگر ریتم را تغییر میدهیم.

Sor Scale dotted rhythm 640 تغییرات ریتمیک در جملات برای رفع مشکلات تکنیکی و ذهنی

فایل صوتی – دانلود

برای تنوع مثال دیگری را بیان میکنم. قسمتی از قطعه Bach’s Allemande from Lute Suite I
BWV 996

Allemande Original 640 تغییرات ریتمیک در جملات برای رفع مشکلات تکنیکی و ذهنی

فایل صوتی – دانلود

اینجا چند امکان برای تغییر در ریتم قطعه داریم . اول نقطه دار کردن چنگ

Allemande dotted rhythm 640 تغییرات ریتمیک در جملات برای رفع مشکلات تکنیکی و ذهنی

فایل صوتی – دانلود

و یا به این صورت

Allemande reverse dotted rhythm 640 تغییرات ریتمیک در جملات برای رفع مشکلات تکنیکی و ذهنی

فایل صوتی – دانلود

و یا به این صورت.

Allemande twelve eight meter 640 تغییرات ریتمیک در جملات برای رفع مشکلات تکنیکی و ذهنی

فایل صوتی – دانلود

مثالی دیگر:
قطعه از لائورو Vals Venezolana No. 3 و قسمتی از آن:

Lauro Waltz Original 640 تغییرات ریتمیک در جملات برای رفع مشکلات تکنیکی و ذهنی

فایل صوتی – دانلود

و حال تغییرات ریتمی که میتوان انجان داد

به این صورت – نقطعه دار کردن چنگ ( بستگی به نوع قطعه میتواند چنگ یا سیاه باشد )

Lauro Waltz dotted rhythm 640 تغییرات ریتمیک در جملات برای رفع مشکلات تکنیکی و ذهنی

فایل صوتی – دانلود

و یا به این صورت

Lauro Waltz reverse dotted rhythm 640 تغییرات ریتمیک در جملات برای رفع مشکلات تکنیکی و ذهنی

فایل صوتی – دانلود

و یا به این صورت.

Lauro Waltz quarter note eighth eighth 640 تغییرات ریتمیک در جملات برای رفع مشکلات تکنیکی و ذهنی

فایل صوتی – دانلود

و یا

Lauro Waltz quarter note eighth eighth 640 تغییرات ریتمیک در جملات برای رفع مشکلات تکنیکی و ذهنی

فایل صوتی – دانلود

اما اینکه از چه سرعتی استفاده کنیم زیاد مهم نیست میتوان هم در سرعت بسیار پایین تمرین کرد هم در سرعت بالاتر اما در نهایت قوانین اصلی فراموش نشود:

تمرین کنید در سرعت اصلی
سپس آرام
سپس تمرین با استفاده از تغییر در ریتم
و سپس نصف سرعت با استفاده از مترونوم

استفاده از تغییرات در ریتم در تمامی تمرینات مانند گام و حتی در قطعات یکی از نکات و شیوه های مرسوم در بین نوازندگان حرفه ای میباشد .با اینکار از اینکه ماهیچه های بدن شما بجای ذهنتان فرمان بدهند جلوگیری میکنید.
با خلاقیت بیشتر میتوان این تمرینات را به سایر تمرینات خود عمومیت دهید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
cloob تغییرات ریتمیک در جملات برای رفع مشکلات تکنیکی و ذهنی viwio تغییرات ریتمیک در جملات برای رفع مشکلات تکنیکی و ذهنی twitter تغییرات ریتمیک در جملات برای رفع مشکلات تکنیکی و ذهنی facebook تغییرات ریتمیک در جملات برای رفع مشکلات تکنیکی و ذهنی google buzz تغییرات ریتمیک در جملات برای رفع مشکلات تکنیکی و ذهنی google تغییرات ریتمیک در جملات برای رفع مشکلات تکنیکی و ذهنی digg تغییرات ریتمیک در جملات برای رفع مشکلات تکنیکی و ذهنی yahoo تغییرات ریتمیک در جملات برای رفع مشکلات تکنیکی و ذهنی

Related posts:

  1. آیا باید به اجرای گیتاریست های دیگر گوش کرد؟
  2. نقش اساسی سگویا در زمینه تمرینات تکنیکی
  3. آنالیز اتودهای لئو براور- شماره۱
  4. آنالیز اتودهای لئو براور- شماره۲
  5. آنالیز اتودهای لئو براور- شماره۳
  6. شش نکته طلایی برای مقابله با اضطراب در نوازندگی
  7. شش سوئیت برای تکنوازی ویولنسل
  8. بررسی قطعه آستوریاس
  9. تکنیک گیتار کلاسیک شارون آیزبین
  10. آیا امکان یادگیری فلامنکو برای افراد غیر اسپانیایی و غیر کولی وجود دارد ؟