ترجمه و تدوین :مصطفی هدایتی

اختصاصی خانه گیتار ایران

برای یک موسیقی دان ( نوازنده ) مد و تنالیته ابزاری است برای ایجاد فضا و شخصیتی خاص. در گیتار از آنجا که هر تنالیته مکانیسم ، منطق و انگشت گذاری خاص خود را دارد این ابزار ظریفتر و قویتر است. قابلیت تغییر کوک موجب گسترش دامنه هارمونی در گیتار می شود.

بنابراین ۳ مرحله متفاوت برای خلق یک آهنگ برای گیتار وجود دارد :

مد – کلید – کوک.

در فلامنکو کوک گیتار خیلی زود مورد توجه قرار گرفت و در ابتدا تنها به صورت یک کنجکاوی یا بیشتر یک نوع حکایت جدید بود. اما بعد ها جدی تر و با قاعده تر صورت گرفت و در حال حاضر اهمیت بسیاری یافته و ما را برمی انگیزد تا سیر تکاملی آن را ترسیم کنیم.
بدون داشتن ادعای نوآوری ، این مبحث ما را در درک نحوه عمل کرد و دورنمای تغییر کوک یاری می بخشد.

تنظیم کوک در حالت سنتی :
در این حالت گیتار در می کوک می شود که به آن تنالیته فطری آن را می دهد. با دو سیم آزاد در می که شامل باس نیز هست انگشت گذاری ساده ای را در اختیار قرار می دهد ( چه در ماژور ، مینور یا فریژین ).

سولئا که مادر آواز خوانده می شود بطور سنتی در می اجرا می شود از این رو می توان کوک می را مادر تنالیته در گیتار فلامنکو نامید.

در تاریخ گذشته فلامنکو، گیتار منحصرا در کوک می نگه داشته می شد تا زمانی که جسارت آزمایش چیزی جدید ایجاد شد. حقیقت امر این است که کافی است به خواهر بزرگتر یعنی گیتار کلاسیک نگاه کنیم که همه جا حاضر بود و این ایده را پیشنهاد می کرد

۱ . اولین گذر از کوک اصلی به کوک ر صورت گرفت ، سیم ۶ یک نت پایین آورده شد و در این لحظه ساز دارای دو سیم آزاد ر شد. اولین دلیل بدیهی این تغییر کوک استفاده از سیم ۶ در تنالیته ر بود که در حالت می چندان مفید نبود. پایین آوردن سیم ۶ اثر دیگری را نیز در پی داشت و آن تقویت باس و گسترش فضا بود و به این ترتیب گیتار به هارمونی های جدیدی دست می یابد ، آکوردهای که برای شنوندگان فلامنکو غیر منتظره بود. این تغییر کوک فقط در اجرای گیتار پدیدار شد و در همراهی آواز وارد نشد.

به نظر می رسد که رامون مونتویا با یک گواخیرا پیشگام بود. اما کوک ر بطور جدی در danza mora محبوب شد که بیشتر آن با سابیکاس بود. در این حالت انتخاب سیم ۶ به صورت ر کوششی برای تقلید ریتم باس ساز عود بود. یکی از این قطعات “Amanecer arabe” بود که کسی نمی توانست بهتر از این عمل کند.آثار مهم دیگری که سابیکاس در این کوک خلق کرد Guajira melodica ( الهام گرفته از رامون مونتویا )، زاپاتئادو و سگریا در- ر -بود که در نمونه آخر برای اولین بار کوک – ر- در فریژین مد ظاهر شد.
بعدها این کوک بسیار استادانه توسط مانوئل کانو در لا فریژین استفاده شد. در زیر نمونه ای برگزیده از آلگریاس او موجود است:

تصویر شماره ۱

برای دیدن تصویر بزرگتر – کلیک – کنید

 تغيير کوک در گيتار فلامنکو

سرایتو نیز این کوک را در بسیاری از کارهای خود چون فاروکا ، کامپانیلروس و در بعضی از تم های محبوب آندلسی به کار برد. سابیکاس نیز از این کوک در فاروکا برای سه گیتار استفاده کرد.در آخر البته از نظر ترتیب نه از نظر کیفیت پاکو د لوسیا ، فاروکا د لوسیا را خلق کرد که نهایت پیروزی در این گونه می باشد. از آن به بعد در کوک ر به استثنای گیتار کلاسیک و قطعه زیبای Limonera اثر انریکه د ملچور قطعه قابل توجه دیگری خلق نشد.

با استثنا قرار دادن مانوئل کانو و سگریاس سابیکاس دیده می شود که کوک ر تنها در فرم های به کار رفته که فرم های مرکزی فلامنکو نبودند. در این مرحله با محدود شدن این کوک به زمینه سازی ( نه آوازی ) و فرم های حاشیه ای ، کوک ر یک پدیده حاشیه ای در گیتار فلامنکو باقی ماند.

۲٫ وضعیت با لا برای کوک دیگری که رامون مونتویا در اثر روندنیا خود به فلامنکو معرفی کرد نیز صادق است. سیم ها از بم به زیر به صورت مقابل : ر ، لا ، ر ، فادیز ، سی ، می . تنها کلیدی که از این کوک استفاده می کند دو دیز فریژین است که هارمونی مجللی خلق می کند اجتماع فواصل نامطبوع و بمی عمیق فضای مرموز و پر اسرار را بدست می دهد . گیتار ما را به دور نمای جادوی می برد که ذهن در آن سرگردان می ماند.
بگذارید با مقدمه قطعه Doblan campanas اثر پاکو د لوسیا به رویا فرو رویم :
تصویر شماره ۲

برای دیدن تصویر بزرگتر – کلیک – کنید

 تغيير کوک در گيتار فلامنکو

در حقیقت روندنیا یک تارانتا است که به فاصله پنجم بالاتر منتقل شده است و تنالیته آن در گام دو روی فرت دوم ساخته می شود که آکورد پایه آن عادی نیست. به هر حال گیتاریست ها در این حیطه با خلق فضای آرام و صدای با شکوه مومان های عاطفی با عظمتی خلق می کنند با اجرای آرپژ های که تا پنج سیم آزاد را در بر دارد و باسی قوی ملودی بدون نیازی به باره روی بخش زیادی از صفحه انگشت گذاری به اجرا در می آید.
بدون هیچ شبهه ای ساخته مونتویا به عنوان مرجعی برای روندنیا به شمار می رود.

این قطعه به صورت یک سمبل برای گیتاریست ها در هر دوره ای از زمان در آمده است. دوباره مانوئل کانو و سرانیتو جزو اولین کاوش کنندگان این کوک اند . این دو قطعات با ارزشی چون Zorongo , Romance del Pastor و Las Tres Morillas را به جای گذاشتند . در اینجا مقدمه Las Tres Molrillas اثر سرانیتو آورده شده :

تصویر شماره ۳:

برای دیدن تصویر بزرگتر – کلیک – کنید

 تغيير کوک در گيتار فلامنکو

۳٫ قطعه مشهور Mantilla de Feria اثر استبان سانلوکار کوک سل را در اختیار ما قرار می دهد. از بم به زیر : ر ، سل ، ر ، سل ، سی ، می. مقدمه این قطعه آورده شده :

تصویر شماره۴
برای دیدن تصویر بزرگتر – کلیک – کنید

 تغيير کوک در گيتار فلامنکو

این کوک همچنین در قطعه danza mora اثر سابیکاس مشاهده می شود که تم سنتی آن از شمال اسپانیا ( Gallegadas ) آمده مانند قطعه Los Peregrinitos اثر مانوئل کانو .

این کوک به کلید سل ماژور محدود شده که معمولا مورد استفاده قرار نمی گیرد.این کوک نیز مزایایی مشابه حالت های قبل دارد و برای مثال آکورد پایه گام با چهار سیم آزاد ایجاد می شود و حتی در حالت معکوس دوم با پنج سیم آزاد خلق می شود. گرچه رافائل ریکوینی گاروتینی گرانبها در این کوک ساخت اما در کل در فلامنکوی مدرن چندان توجهی به این کوک نشد.

دو باره باید تکرار کنیم که تا اینجا کوک های جایگزین نقش بسیار محدودی را بازی می کنند و در رابطه با قطعات خاص به کار برده شدند و نه برای فرم های پایه ای فلامنکو ( آنهایی که در ارتباط با آواز اند ) .

همچون انواع دیگر موسیقی گیتار فلامنکو نیز از سرنوشت خود رهای ندارد و آن گشوده شدن کوک های خارجی و سهیم شدن آنها در نوسازی توکه و گسترش قدم به قدم به دیگر فرم ها تازمانی که معمول شده و جزیی از شخصیت فلامنکوی روز به حساب آید. در آغاز تغییر کوک شامل همین موارد بحث شده می شد اما انواع جدیدی آشکار شد که از گیتار کلاسیک سرچشمه نگرفت بلکه توسط گیتاریست های فلامنکو ابداع شد. آنها شخصیت یکتای فلامنکو را تقویت کرده و راهنمایی در زمینه نوآوری می باشند.

 

تغییر کوک های جدید :در مبدا این تجدید شخصی را می یابیم که برای هیچ کس غافل گیر کننده نیست ، پاکو د لوسیا. در سال ۱۹۷۲ اثر او با نام el Duende Flamenco نوید دهنده یک انقلاب در شرف وقوع بود. او با اجرای روندنیایی در تنالیته فاندانگو با نام canastera این ایده را آغاز کرد و در همان دوره اجرای آن با کامارون ضبط شد.

ممنوع شکسته شد و برای اولین بار کوکی به غیر از می سنتی وارد مرکز فلامنکو شد باید توجه داشته باشیم که هر چند پاکو د لوسیا به وسیله پوزسیون جدید آکورد پایه با سیم چهارم آزاد تغییر اندکی در مکانیزم تونالیته به وجود آورد اما در این روش فاصله نامطبوع دوم مینور ( بین دو دیز در سیم پنجم فرت چهارم با ر سیم چهارم آزاد )به کار برده شد که جا به جایی از چنین فاصله ای در تارانتا است( بین فا دیز در سیم چهارم پرده چهارم و سل سیم سوم آزاد ).

نچندان بعد او این پویش را در تانگوی los Pinares ادامه داد ، گیتار اول در لا فریجین با سخیا در فرت چهارم و گیتار دوم در کوک روندنیا ( al aire ) همرامی کرد. اندکی بعد در سال ۱۹۷۶ نینو میگوئل قطعه قابل توحه بولریا روندنیا را ضبط کرد.
پاکو د لوسیا دوباره قطعه جدیدی را در این تنالیته تصنیف کرد ؛ Cuva del Gato ، یکی از گوهرهای تشکیل دهنده آلبوم Almoraima. این قطعه مانند روندنیای سنتی بدون ریتم آغاز می شود و سپس در ادامه به میزان ۴/۳ وارد می شود.

این ایده بزودی در قطعات Sierra Bermeja اثر انریکه د ملچور و Alameda vieja اثر مورایتو تقلید شد. در اینجا بدون اشاره به قطعه Sierra del Agua که توسط ویسنته آمیگو خلق شد نمی توان روندنیا را ترک کرد.

با قطعه Mi Inspriacion از آلبوم El Duende Flamenco اثر پاکو دلوسیا ، کوک ر با اجرا در آلگریاس فراتر از کاربرد سنتی آن رفت . این تجربه برای مدتی تکرار نشد و ما باید ۱۰ سال دیگر صبر کنیم تا Solo Quiero Caminar که در زمینه ای مدرن خلق شد. بسیار مهم است که بر نقش این قطعه در ایجاد یک تحول حقیقی در گیتار فلامنکو تاکید کنیم.

پاکو در تماس با جان مکلافلین ، لری کریل و ال دی مئولا و دیگران موسیقی خود را غنی تر کرد و دیدگاه وسیع تری را به گیتار فلامنکو اعمال کرد.در طول تمرینات فشرده و متمرکز در بداهه نوازی او دانش خود را در زمینه گام ، تنالیته و صفحه انگشت گذاری بهبود بخشید و خود را از الگوی سنتی آکوردها در فلامنکو رها کرد این آزادی جدید او را به یک اجرای سازی جدید راهنمایی کرد.

پاکو د لوسیا برای تبدیل فرم های اصلی از تنالیته عادی خود با تنالیته ر و کوک مخصوص خود فراتر از این مرحله گام برداشت. به این ترتیب او دو یاد بود در اختیار ما قرار داد Monastrio del Sal ( کلمبیانا در ر مینور ) و Solo Quiero Caminar ( تانگو در ر فریجین مد ).
بزرگترین امکانی که با کوک جدید فراهم شد ایجاد زمینه بیشتر برای مدولاسیون بود برای مثال فالستای که بعد از اولین ایست اجرای کمپاس اجرا می شود از مدولاسیونی ساخته شده که توسط توالی زیر به وجود آمده :

D,Bb,A
Dm,D7,Gm
Dm,Bb,A
Dm,D7,Gm
E7,A
Gm7,Gbm7,F7
Bb,Ab,Eb ( بازگشت به ر فریجین )

توجه کنید که Eb7 در تم آغازین از درجه دوم فریجین مد بدست می آید و بعلاوه زمانی که این تم تکرار می شود آکورد زیبای Ebm7+6 همان نقش را بازی می کند.

کلمبیاناس Monastrio de sal در کلید ر ماژور ؛ مقدمه آن در فریجین مد منجر به برگردانی با الگوی زیر می شود
Gm6 F7 Eb7 (AD
در اینجا دوباره کوک ر مفید واقع می شود و انگشت گذاری ها ساده تر اند زیرا آنها متعلق به مکانیزم طبیعی ر اند از طرفی استفاده از سیم ۶ حجم صدای مناسب و راحتی را فراهم می کند

تصویر شماره ۵

برای دیدن تصویر بزرگتر – کلیک – کنید

05small تغيير کوک در گيتار فلامنکو

درمیان قطعات قابل توجه در کوک ر مدرن ، باید به A Mandeli ( رومبا اثر په په هبیچوئلا ) ، Cagancho ( سگریا اثر رافائل ریکوئنی ) و Trafalgar ( بولریا از خراردو نونز ) اشاره کرد. همه چیز به سرعت می گذرد و بزودی این نوگرایی نیز برای راضی نگهداشتن پیشروان گیتار کافی نخواهد بود. آنها با یاری جستن از خلق کوکی نو قدمی دیگر به جلو بر می دارند

 

کوک های نو :

۱٫ آیا باید نام شخصی را که این زمینه را شروع کرد ببریم ؟ البته او پاکو د لوسیا است و نوآوری بیشتر از همیشه. اثر بولریاس او با نام Pinonate در آلبوم Solo Quiero Caminar حتی برای آنان که گوششان با ابداعات قبلی تربیت شده بود شکه کننده بود. در این قطعه او کوکی استثنایی خلق کرد از بم به زیر به صوررت : می ، لا ، ر ، سل ، سی بمل ، ر ، و تنالیته فریجین است که همان اجرای سنتی پور مدیو است . فاصله نا مطبوع دوم مینور بین لا و سی بمل در آکورد پایه ایجاد شده است که این فاصله مشخصه فرم های دسته لوانته است.

در اینجا هرگونه شبهه ای در مورد منطق تنالیته با انتخاب یک فالستا برطرف می شود آنها درست مانند حالت کوک طبیعی اند در عوض این تغییر کوک بر محدودیت کلید لا در گیتار غلبه می کند. البته در این حالت استفاده از تنها پنج سیم برای آکورد در پوزسیون پایه تثبیت باس را کاهش می دهد اما شاید به دلیل انکه هیچ پیشرویی در این سمت وجود ندارد قابل چشم پوشی باشد

تصویر ۶:

برای دیدن تصویر بزرگتر – کلیک – کنید

 تغيير کوک در گيتار فلامنکو

۲٫اکنون جستوجوی کوک های جدید به جریان افتاده است. در میان آنانی که در سال های ۱۹۸۷ کارهای پیشگامانه انجام دادند دو نام برجسته تر است توماتیتو با Barrio Santiago ( بولریا از آلبوم Rosas del Amor ) و خراردو نونز با Los Canos de la Meca ( بولریا از آلبوم El Gallo Azul که متاسفانه تا بحال دوباره منتشر نشده است ) .در این قطعه آخر برای اولین بار کوک دو دیده می شود به صورت ( از بم به زیر ) : دو ، سل ، دو ، سل ، سی ، می . البته هدف گسترش تثبیت به باس است – در اینجا ما به محدودیتی نزدیک می شویم که تا چه اندازه این عمل امکانپذیر است. اما فایده دیگر، تغییر مکانیزم معمول به دو است که مشابه حالت ر موجب ساده تر شدن اجرا می شود به این صورت که آکورد پایه تنها با یک انگشت ایجاد می شود ؛ سیم دوم فرت اول و تمامی سیم های دیگر آزاد است. در اینجا مقدمه Los Canos la Meca آمده است.


Barrio Santiago گوش کنید از توماتیتو

تصویر ۷:

برای دیدن تصویر بزرگتر – کلیک – کنید

 تغيير کوک در گيتار فلامنکو

۳٫ جستوجو دوباره ما را به خراردو نونز می رساند. سگریاس عالی Rimache که در آن کوک سی را ابداع کرد از بم به زیر : سی ، لا ، ر ، سل ، سی ، ر دیز . در این کوک مشابه گراناینا آکورد پایه در پوزیسیون دوم اجرا می شود . صدای متفاوت که به دلیل تغییر سیم اول از می به ر دیز است بنابراین آکورد سی بصورت مقابل ساخته می شود : (از بم به زیر) سی ، سی ، فا دیز ، سی ، سی ، ر دیز
این کوک دارای رنگ تنالیته نامعمول و خاص خود است ، اول به بدلیل باس مخلوط و گمشده و دوم پوشاندن برتری نت پایه به کل آکورد سی در حالت پایه ای که موجب ساده شدن هارمونی تا حد امکان شده است. این سوئیت دقیقا سگریاس است باس عمیق تاریکی نومیدی را احضار می کند و شبه تک نتی بودن آکورد سی بازتابی از یکنواختی این فرم است. اما با اهمیت تر از همه گسترش تثبیت موثر بر سیم ۶ و ماکسیمم بهره برداری از صفحه انگشت گذاری که قطعه ای کنسرتی را خلق می کند. چیزی فراتر از توانایی های کوک سنتی آن.

گوش کنید Rimacheاز خراردو نونز

تصویر ۸:

برای دیدن تصویر بزرگتر – کلیک – کنید

 تغيير کوک در گيتار فلامنکو

۴٫توماتیتو در این کاوش ها نقش فعالی بازی می کند. در میان آثار بسیار او واریاسیون های جدیدی در کوک ر دیده می شود که Caminillo Viejo ( تانگو از آلبوم Barrio Negro ) از جمله آنها است و کوک از بم به زیر بصورت مقابل است : ر ، لا ، ر ، سل ، می بمل ، ر . این کوک به نظر یک دورگه از کوک ر و کوک قطعه Pinonate است اما در حقیقت این کوک برای ر بودن خلق شده است. آکورد پایه تنها از دو انگشت استفاده می کند و چهار سیم آزاد بلندی صدای مناسبی به گیتار می دهد.

تصویر ۹:

برای دیدن تصویر بزرگتر – کلیک – کنید

 تغيير کوک در گيتار فلامنکو

۵٫ توماتیتو در Armonias del Romana ( کلمبیاناس در Barrio negro ) یک تنظیم از کوک سل خلق می کند. از بم به زیر : ر ، سل ، سی ، سل ، سی ، می . این فرم ناهمانند ازکوک سل با تغییر سیم چهارم از ر به سی ایجاد شده است که اجازه می دهد آکورد دو ماژور ( درجه چهارم گام ) با باره ای ساده در فرت پنجم در طول شش سیم ایجاد شود که قبلا غیر ممکن بود. مقدمه این قطعه در زیر آمده است.

تصویر ۱۰:

برای دیدن تصویر بزرگتر – کلیک – کنید

 تغيير کوک در گيتار فلامنکو

۶٫ترکیب قابل توجه دیگری از توماتیتو قطعه Callejon de Las Canteras ( تارانتا در Barrio Negro ) است که سیم ۱ و ۲ و ۳ بالا برده شده در حالی که سیم ۴ پایین آورده شده است از بم به زیر : می ، لا ، دو دیز ، ا ، دو دیز ، فا دیز . این تغییر کوک به منظور اجرای تارانتا در سل دیز است . آکورد پایه در پوزسیون ابتدایی مانند حالت معمول تارانتا است که دو فرت با لا تر منتقل شده ( البته با اندکی تفاورت اینکه انگشت چهارم یک فرت جلوتر از انگشت سوم قرار می گیرد ) .

ممکن است که گفته شود که سل دیز تنالیته مینرا است وشباهت مینرا را ایجاد می کند در حقیقت این شباهت همینجا متوقف می شود زیرا هیچ تردیدی در رابطه با مفهوم قطعه وجود ندارد ؛ در این کوک آکورد پایه نت به نت به ترتیبی مشابه فواصل نامطبوعی را که مشخصه تارانتا است خلق می کند نه مینرا .
در الگوی معمول فا دیز این فرم متحمل محدودیتی در باس نمی شود چون سیم ۶ خود یک نت پایین تر از نت پایه است به هرحال هدف این کوک بغرنج رسیدن به تثبیت بیشتر در باس است که در اینجا این هدف با بالا بردن سم های زیر محقق شده نه با پایین آوردن سیم بم و انتقال تنالیته به یک نت بالاتر . چه خلاقیتی !


گوش کنید – قطعه Callejon de Las Canteras از توماتیتو

تصویر ۱۱:

برای دیدن تصویر بزرگتر – کلیک – کنید

 تغيير کوک در گيتار فلامنکو

۷٫ در قطعه Buletia Aguota Clare ( از رافائل ریکوئنی ) کوک دیگری وجود دارد که از بم به زیر بصورت مقابل است : ( نزدیک به کوک Pinonate ) می ، لا ، ر ، سل ، لا ، ر . و کوک Buleria Cambalache ( اثر چیکوئلو ) بصورت: سی ، لا ، ر ، سل ، سی ، می ( مشابه Rimache ) است.
در پایان باید تاکید کنیم که تمامی این نوآوری ها بجز دو استثنا در ماژور ( گاروتین ریکوینی و کلمبیاناس توماتیتو هر دو در سل ) منحصرا در فریجین مد اعمال شده اند.

ما قصد جمع آوری کلکسیونی از همه کوک های ابداع شده تا بحال را نداریم ولی مابقی آنها ممکن است بعد ها به این فهرست اضافه شوند. برای اختتام به این موضوع مهم در تغییر کوک اشاره کنیم که این عمل تنالیته را از بند کوک -می- رهای بخشید و در نتیجه یک طیف صدای گسترده ، افزایش رزونانس در نتیجه اضافه شدن سیم های به ارتعاش در آمده ، استفاده بهینه از منابع هارمونیک ، نوگرایی در خلاقیت و پیشرفت در شناخت صفحه انگشت گذاری موجب گشت.

اجازه دهید که دوباره تکرار کنم که به این ترتیب فرم های مختلف از تنالیته ای که توسط آواز به آنها تحمیل شده بود رهایی یافتند.
به هر حال تغییر کوک نیز بدون ضعف نبود و آن اینکه هر یک از آنها مختص یک تنالیته خاص است و تمامی مزایای آن در یک کلید خاص اثر گذار است و آهنگ سازی در بند آنها در می آید. به عبارت دیگر کوک های غیر معمول بیشتر به ضبط های استودیویی محدود می شود تا اجرای زنده که این به دلیل مشکل بودن تغییر کوک در بین دو قطعه در یک اجرای زنده است.

در نهایت کوک طبیعی می در گیتار فلامنکو به عمومیت خود ادامه می دهد و مابعقی برای سیری موقت تعیین شده اند بعلاوه در جستجوی کوک جدید تنها یک منطق سازی نیاز است تا منطق موزیکال البته در اغلب اوقات. اما این یک قدم انکارناپذیر روبه جلو در جهت رسیدن گیتار فلامنکو به سرنوشت خویش است با تمرکز بر فریجین مد. با وجود این نتایج عالی این تنها راه نوآوری نیست .

زمانی قبل همین شیفتگی بدون هیچ تغییر کوکی با کشفی جدید در تونالیته های معمول اما به درستی شناخته نشده روی داد. برای مثال در تنالیته سل دیز ، مینرا به واقع با قطعه Llanis del Real اثر پاکو د لوسیا نوسازی شد. بدون هیچ تغییر کوکی تنالیته های جدیدی در فلامنکو پدیدار شد همانند دو دیز ( ساختار چهار فرت جلو برده شد ، با دو دیز روندنیا اشتباه نکنید ) یا می بمل ( ساختار ر که یک فرت جلو برده شده ). توجه کنید که این تنظیمات جدید تماما در فریجین مد ایجاد شده و منحصر به یک فرم خاص نشدند.

گوش کنید : قطعه Llanos del Real (Minera) از پاکو دلوسیا
آنها فراگیر و نشان دهنده گرایش عمومی به جدا سازی پالو از تنالیته اند.
در این مرحله نمی توانیم از شخصیتی مهم و تاثیر گذار بگذریم ، با نفوذترین شخص و نوازنده فلامنکوی مدرن و سمبل نوگرایی ؛ ویسنته آمیگو . او هرگز از تغییر کوک استفاده نکرد این نشان دهنده آن است که او قصد ندارد از این هنر برای تزیین کارهای خود استفاده کند و راه مشکلتر یعنی هنر مدولاسیون را برگزید هنری که بخشی از سحر انگیزی اجراهای او ناشی از آن است و این هنر توسط تعداد اندکی از اشخاص دیگر در فلامنکو به کار گرفته شده( پاکو د لوسیا و مانولو سانلوکار در آلبوم آخر خود Locura de Brisa Y Trino ) اگر ما این دانش غریزی را در ویسنته در نظر بگیریم بهتر به استعداد او پی میبریم .

vicenteamigo تغيير کوک در گيتار فلامنکو
برای مثال در اولین برخورد مقدمه قطعه Cordoba ( سولئا در Ciudad de las Idas ) در تنالیته معمول می به نظر می رسد ( por Ariba ) اما اندکی بعد در کمپاس سوم یک توالی در هشت مرحله منجر به می بمل می شود که تنالیته اصلی قطعه است این توالی دارای الگوی زیر است:
Am C7 E7 B E B7 E Eb

گوش کنید : قطعه Cordoba از ویسنته آمیگو
هم تحسین و هم حیرت . باشکوه است برای اندک زمانی از اینکه در کجا هستیم در شگفت باشیم. بگذارید مقدمه گراناینای او ، morente رابه یاد آوریم که همین شیوه در آنجا به کار بسته شد مدولاسیون از Eb به B . چه کسی می تواند از وسوس هنر انتقال سخن بگوید زیبایی با توانمندی نامعلوم به همراه بینهایت امکان.

ویسنته یک مدل برای نسلی کامل است و در نتیجه می توانیم بیان کنیم که آینده فلامنکو در مدولاسیون قرار دارد ، هنر تغییر تنالیته که در حال حاضر به وضوح با هنر بدیهه نوازی غنی شده است ارثی از پاکو د لوسیا . حالا گیتار فلامنکو به بلوغ خود رسیده است هر چند این پیشرفت جنبه دیگری را نیز در بر دارد و آن فرم جز وگرایش سبک فلامنکو به سوی آن است که ریسک از دست دادن هویت اصیل فلامنکو را افزایش می دهد.
و این بحثی دیگر است..
پایان

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
cloob تغيير کوک در گيتار فلامنکو viwio تغيير کوک در گيتار فلامنکو twitter تغيير کوک در گيتار فلامنکو facebook تغيير کوک در گيتار فلامنکو google buzz تغيير کوک در گيتار فلامنکو google تغيير کوک در گيتار فلامنکو digg تغيير کوک در گيتار فلامنکو yahoo تغيير کوک در گيتار فلامنکو

Related posts:

  1. استیل مناسب در نوازندگی گیتار فلامنکو
  2. موزه رقص فلامنکو
  3. Jose Tanaka فلامنکو گیتاریست
  4. چه نوع موسیقی فلامنکو نیست ؟
  5. فلامنکو مدرن
  6. بررسی تکنیک های موجود در سبک فلامنکو
  7. بررسی دستگاه های فلامنکو -توکه
  8. تاریخچه گیتار فلامنکو به بیان پاکو دلوسیا
  9. گیتار فلامنکو از لحاظ ساختاری
  10. چگونه کوک Scordatura ( تغییر یافته ) را تثبیت کنیم؟