97050 تبلچر چیستتبلچر نوعی نت نویسی ساده است که در آن محل انگشتان روی دسته گیتار و تکنیکهای نواختن نوشته شده است. این نوع نت نویسی دارای زمان نیست و نوازنده بایستی با خلاقیت خود زمان آنرا از روی آهنگ اصلی بدست آورد و پس از تمرین میتواند دقیقا همان موسیقی را که نوازنده اصلی نواخته است بنوازد.

شکل و چگونگی خواندن تبلچر
ذر این شکل نمونه تبلچر را مشاهده میکنید:

ewrrba تبلچر چیست

در تبلچر شش خظ افقی نشانگر سیمهای گیتار می باشند. حروف انگلیسی که در سمت چپ این خطوط قرار دارد نشانگر نتهای سیکهای گیتار در حال آزاد است ( کوک استاندارد گیتار ) که البته گاهی اوقات برای سهولت و سرعت کار نوشته نمیشوند.

شماره های روی این خطوط نشانگر شماره فرتهایی است که باید نواخته شوند و خطوط عمودی نشانگر خطهای میزان میباشند.
مثلا در شکل شماره یک : سیم ششم در حالت آزاد – با نشانه O

و سیم ۵ فرت ۴ و سپس سیم سوم فرت ۳ و بعد از آن سیم سوم باید آزاد O نواخته شود

نکته ۲

7be3%209 تبلچر چیست

زمانی که شماره ها بطور منظم بالای همدیگر قرار میگیرند بایستی یکمرتبه و با هم نواخته شوند.
مثلا در شکل شماره ۲ فرت سوم از سیم ششم و فرت ۵ از سیم ۵ و فرت ۵ از سیم ۴ باید با هم نواخته شوند ( بصورت آکورد)

7b%20945 تبلچر چیست
pull%20off0001 تبلچر چیست

امیر محسن ترابی گودرزی- تبلچر برای نوازندگان گیتار
این مطلب را به اشتراک بگذارید:
cloob تبلچر چیست viwio تبلچر چیست twitter تبلچر چیست facebook تبلچر چیست google buzz تبلچر چیست google تبلچر چیست digg تبلچر چیست yahoo تبلچر چیست

Related posts:

  1. بهترین رویه و روال تمرین چیست؟
  2. موزیکالیته چیست ؟