“Bicho Feo” قطعه ضبط شده و گمشده ی سال ۱۹۷۸ باریوس یا حشره ی زشت ، اغلب اوقات آخرین قطعه ی کنسرت های باریوس بود – قطعه ای با ادبیات طنز آلود که همیشه سالن کنسرت را به اوج هیجان می رساند این قطعه تا چند ماه گذشته ، گمشده بود تا اینکه این قطعه , که توسط باریوس ضبط شده بود توسط ۲ نفز از شاگردانش پیدا شذ.

و این کشف بی نهایت بزرگ و مهمی برای دنیای گیتار کلاسیک محسوب می شود به همان اهمیت که پیانیست ها یک نوکتورن گمشده ی شوپن را پیدا کنند دست نوشته ی باریوس از این قطعه هیچ وقت پیدا نشد و فقط این رکورد در حال حاضر به جا مانده است

تصویر صفحه ای که این قطعه در آن ضبط شده است

barrios 65397 a بیچو فیو،قطعه ی افسانه ای گمشده باریوس بعد از 31 سال پیدا شد

گوش کنید :
مصاحبه ای با دیوید راسل که در آن به نکاتی جالب در زمینه باریوس و قطعاتش اشاره مینماید.

و همچنین چند عکس تاریخی مربوط به باریوس

گیتار باریوس
ساخته Sanfeliu of Barcelona

n697578285 1566343 6787615 بیچو فیو،قطعه ی افسانه ای گمشده باریوس بعد از 31 سال پیدا شد

Breyer Hermanos یکی دیگر از گیتار های باریوس ساخته ی

n697578285 1566344 2861874 بیچو فیو،قطعه ی افسانه ای گمشده باریوس بعد از 31 سال پیدا شد

عکس نزدیک از دست خط باریوس روی این گیتار

n697578285 1566345 8264623 بیچو فیو،قطعه ی افسانه ای گمشده باریوس بعد از 31 سال پیدا شد

یکی دیگر از قطعه های پیدا شده ( از مجوعه ی ۹ قطعه ی گمشده که بیش از ۸۰ سال دست نایافتنی بود ) که در این صفحه توسط خود باریوس اجرا شده

n697578285 1566449 5694566 بیچو فیو،قطعه ی افسانه ای گمشده باریوس بعد از 31 سال پیدا شد

Breyer Harmanos رسید خرید گیتار باریوس از

n697578285 1567346 5562727 بیچو فیو،قطعه ی افسانه ای گمشده باریوس بعد از 31 سال پیدا شد

Sanfeliu of Barcelona عکس نزدیک از تاج گیتار

n697578285 1567347 5105533 بیچو فیو،قطعه ی افسانه ای گمشده باریوس بعد از 31 سال پیدا شد

باریوسBreyer Hermanos عکس نزدیک از لیبل گیتار

n697578285 1567349 2180931 بیچو فیو،قطعه ی افسانه ای گمشده باریوس بعد از 31 سال پیدا شد

اسکناس پاراگوئه با عکس باریوس

n697578285 1567350 4816044 بیچو فیو،قطعه ی افسانه ای گمشده باریوس بعد از 31 سال پیدا شد

n697578285 1568578 1356053 بیچو فیو،قطعه ی افسانه ای گمشده باریوس بعد از 31 سال پیدا شد

پشت اسکناس ، زیر اشعه ی ماوراء بنفش

n697578285 1568579 1771960 بیچو فیو،قطعه ی افسانه ای گمشده باریوس بعد از 31 سال پیدا شد

منبع
Guitar Foundation Of America

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
cloob بیچو فیو،قطعه ی افسانه ای گمشده باریوس بعد از 31 سال پیدا شد viwio بیچو فیو،قطعه ی افسانه ای گمشده باریوس بعد از 31 سال پیدا شد twitter بیچو فیو،قطعه ی افسانه ای گمشده باریوس بعد از 31 سال پیدا شد facebook بیچو فیو،قطعه ی افسانه ای گمشده باریوس بعد از 31 سال پیدا شد google buzz بیچو فیو،قطعه ی افسانه ای گمشده باریوس بعد از 31 سال پیدا شد google بیچو فیو،قطعه ی افسانه ای گمشده باریوس بعد از 31 سال پیدا شد digg بیچو فیو،قطعه ی افسانه ای گمشده باریوس بعد از 31 سال پیدا شد yahoo بیچو فیو،قطعه ی افسانه ای گمشده باریوس بعد از 31 سال پیدا شد

Related posts:

  1. بررسی قطعه آستوریاس
  2. بررسی زندگی آگوستین باریوس
  3. پیدا کردن نت