موسیقی فلامنکو جزیی از فرهنگ فلامنکوست که از سه عنصر اصلی آواز(El Cante) ، #رقص (El Baile) و گیتار (El Toque) تشکیل می شود .
در این موسیقی مانند موسیقی هندی و ایرانی سبکها یا دستگاههای متنوع و متفاوتی دیده می شود که به اسپانیایی (Palo) و در زبان لاتین((Style و Form)) می گویند .

 البته کاربرد لغت #توکه((Toque نیز در برخی متون دیده شده که در حقیقت غلط مصطلح است. زیرا (توکه) به معنای نوازندگی گیتار می باشد .
 چون معنای پالو در برگیرنده همه مفاهیم موسیقایی و فرهنگی مربوط به یک دستگاه خاص فلامنکوست و گویا تراز لغاتی مانند سبک و دستگاه و فرم می باشد ، ما در بحث مان از همین لغت پالو استفاده خواهیم کرد .

خصوصیات ویژه هر #پالو از نظر محتوای اشعار آوازها ، تنالیته ای که دستگاه مربوطه و با توجه به محل بستن کاپو (Capo ) روی دسته گیتار در آن اجرا می شود ، توالی آکوردها و راسگوادوهایی که برای بیان آن آکورد ها تنظیم می شوند و از همه مهم تر ، کمپاس (Compas) مربوط به آن پالو ، با دیگر پالوها تفاوت دارد .


#کمپاس در حقیقت الگوی ریتمیکی شامل دوره های تکرار شونده ای از ضرب ها و تاکیدها و ضد ضرب ها است که با نظم خاصی تکرار می شوند .
 این دوره های ریتمیک تکرار شونده همراه با ویژگیهای تکنیکی و ملودیک و هارمونیک ، در ترکیب با یکدیگر تعداد زیادی ساختار متنوع موسیقایی و ریتمیک پدید می آورند که به آنها توکه (Toque) یا( قطعه) می گویند .


برای درک عمیق و دقیق پالوهای گوناگون ، لازم است که ابتدا زمینه فرهنگی و سنتی و موسیقایی هر یک به درستی بررسی و شناخته شود که در یک گروه بندی کلی به عناصر زیر توجه می کنیم :
۱-مود (Mood) یا حسی که پالوی مربوطه القا می کند (مانند فاندانگوFandango(رقصی)،سولِئاSo lea (تسلی بخش)، بولِریاس Bulerias (مفرح و …)

۲-گروه جملات ملودیکی که فالسِتا (Falseta) نامیده می شوند و مادر هر پالو شاهد فالستا های خاص آن پالو می باشیم که علامت مشخصه و ویژگی اش محسوب می گردد .

۳-ارتباط و مشابهت بین پالوهای نزدیک به هم

۴-سنتهای فرهنگی تاثیر گذار بر یک پالو (مانند فاروکا(Farruca) که یک رقص مردانه است) .

#موسیقی_فلامنکو قسمت اول
موسیقی فلامنکو جزیی از فرهنگ فلامنکوست که از سه عنصر اصلی آواز(El Cante) ، #رقص (El Baile) و گیتار (El Toque) تشکیل می شود .
در این موسیقی مانند موسیقی هندی و ایرانی سبکها یا دستگاههای متنوع و متفاوتی دیده می شود که به اسپانیایی (Palo) و در زبان لاتین((Style و Form)) می گویند .

 البته کاربرد لغت #توکه((Toque نیز در برخی متون دیده شده که در حقیقت غلط مصطلح است. زیرا (توکه) به معنای نوازندگی گیتار می باشد .
 چون معنای پالو در برگیرنده همه مفاهیم موسیقایی و فرهنگی مربوط به یک دستگاه خاص فلامنکوست و گویا تراز لغاتی مانند سبک و دستگاه و فرم می باشد ، ما در بحث مان از همین لغت پالو استفاده خواهیم کرد .

خصوصیات ویژه هر #پالو از نظر محتوای اشعار آوازها ، تنالیته ای که دستگاه مربوطه و با توجه به محل بستن کاپو (Capo ) روی دسته گیتار در آن اجرا می شود ، توالی آکوردها و راسگوادوهایی که برای بیان آن آکورد ها تنظیم می شوند و از همه مهم تر ، کمپاس (Compas) مربوط به آن پالو ، با دیگر پالوها تفاوت دارد .


#کمپاس در حقیقت الگوی ریتمیکی شامل دوره های تکرار شونده ای از ضرب ها و تاکیدها و ضد ضرب ها است که با نظم خاصی تکرار می شوند .
 این دوره های ریتمیک تکرار شونده همراه با ویژگیهای تکنیکی و ملودیک و هارمونیک ، در ترکیب با یکدیگر تعداد زیادی ساختار متنوع موسیقایی و ریتمیک پدید می آورند که به آنها توکه (Toque) یا( قطعه) می گویند .


برای درک عمیق و دقیق پالوهای گوناگون ، لازم است که ابتدا زمینه فرهنگی و سنتی و موسیقایی هر یک به درستی بررسی و شناخته شود که در یک گروه بندی کلی به عناصر زیر توجه می کنیم :
۱-مود (Mood) یا حسی که پالوی مربوطه القا می کند (مانند فاندانگوFandango(رقصی)،سولِئاSo lea (تسلی بخش)، بولِریاس Bulerias (مفرح و …)

۲-گروه جملات ملودیکی که فالسِتا (Falseta) نامیده می شوند و مادر هر پالو شاهد فالستا های خاص آن پالو می باشیم که علامت مشخصه و ویژگی اش محسوب می گردد .

۳-ارتباط و مشابهت بین پالوهای نزدیک به هم

۴-سنتهای فرهنگی تاثیر گذار بر یک پالو (مانند فاروکا(Farruca) که یک رقص مردانه است) .
منبع : آرشیو فلامنکو نیوز

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
cloob بررسی موسیقی فلامنکو viwio بررسی موسیقی فلامنکو twitter بررسی موسیقی فلامنکو facebook بررسی موسیقی فلامنکو google buzz بررسی موسیقی فلامنکو google بررسی موسیقی فلامنکو digg بررسی موسیقی فلامنکو yahoo بررسی موسیقی فلامنکو

Related posts:

  1. لقب‌های کولی‌وار در موسیقی فلامنکو
  2. کتاب های آموزشی فلامنکو
  3. بررسی موسیقی Bryan Adams
  4. بررسی موسیقی Phil Collins
  5. موسیقی فلامنکو و آواز ترکی
  6. مصاحبه با میگوئل پودا، خواننده موسیقی فلامنکو
  7. اشعار در موسیقی فلامنکو
  8. بررسی تکنیک های موجود در سبک فلامنکو
  9. بررسی دستگاه های فلامنکو -توکه
  10. بررسی توکه سولئارس