در این قسمت سعی میشود تا دستگاههای مهم فلامنکو بررسی شود و سپس در طی مطالب بعدی بصورت کامل به بررسی تک تک هر یک از این دستگاه ها میرویم:قبل از هر چیز قابل ذکر است که در فلامنکو دستگاه – توکه Toque نامیده میشود.

قابل ذکر است که تعداد دستگاههای فلامنکو بیش از این ۱۶ موردی است که ذکر شد .

و اینکه هر یک از دستگاهها هارمونی و کومپاس و ویژگی های مخصوص به خود را دارا میباشند

 

۱=سولئارس

۲= سگریاس

۳=آلگریاس

۴=زاپاتئادو

۵=تارانتوس

۶=مالگینیا

۷=سولئا

۸=رومبا

۹=بولریاس

۱۰=فاروکا

۱۱=تینتوس

۱۲=کلمبیانا

۱۳=گاروتین

۱۴=گرانائیناس

۱۵= فاندانگوس

۱۶=سویلیاناسsdf بررسی دستگاه های فلامنکو توکه

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
cloob بررسی دستگاه های فلامنکو توکه viwio بررسی دستگاه های فلامنکو توکه twitter بررسی دستگاه های فلامنکو توکه facebook بررسی دستگاه های فلامنکو توکه google buzz بررسی دستگاه های فلامنکو توکه google بررسی دستگاه های فلامنکو توکه digg بررسی دستگاه های فلامنکو توکه yahoo بررسی دستگاه های فلامنکو توکه

Related posts:

  1. بررسی توکه سولئارس
  2. گیتار فلامنکو از لحاظ ساختاری