flamsolea1 بررسی توکهmalaguena

 

یعنی سبکی که از نظر محتوای شعری جایگاهی بین آوازهای جدی و سطحی دارد. گرچه خواننده توانا قادر است مالاگنیا را چنان جدی ، عمیق و با احساس اجرا نماید که لحن این سبک از نظر قدرت و شدتدر حد و اندازه سولئارس باشد .

با این حال انواع سطحی تر مالاگنیا نیز وجود دارد که به تجلیل از شادمانیهای زندگی می پردازد . قدمت آوازهای مالگنیا که امروزه می شنویم به یکی دو قرن گذشته می رسد. با پیشرفت مالاگنیا ، از عنصر نظم در ریتم کاسته و برعکس بر ظرافت و زیبائیهای ملودیهای آن افزوده شد . در انواع مالاگنیا که امروزه اجرا می شوند بعضی قسمتها دارای ریتمی آزاد و دیگر قسمتها کاملا ملودیک می باشند

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
cloob بررسی توکهmalaguena viwio بررسی توکهmalaguena twitter بررسی توکهmalaguena facebook بررسی توکهmalaguena google buzz بررسی توکهmalaguena google بررسی توکهmalaguena digg بررسی توکهmalaguena yahoo بررسی توکهmalaguena

Related posts:

  1. بررسی توکه آلگریاس
  2. بررسی دستگاه های فلامنکو -توکه
  3. بررسی توکه سولئارس