حامد فتحی

www.hamedfathi.com

دیوید راسل( نوازنده برجسته گیتار کلاسیک معاصر ) در جواب این سوال که چگونه بسیاری از قطعات گیتار را همواره حفظ است و فراموش نمیکند میگوید “تنها با برنامه ریزی دقیق و با مشخص نمودن تعداد قطعات ( رپرتوار ) و دسته بندی و درجه بندی آن ها از نظر سطح دشواری میتوان به این هدف دست یافت ” .
در تصویر میتوانید یک ورقه از شیوه تمرین وی را مشاهده کنید که قطعات را به درجات مختلفی از نظر سطح تکنیکی و سختی قرار داده است شما نیز میبایست قطعاتی را که حفظ میباشید همواره نت آنها را در پوشه ای جداگانه قرار دهید تا در طول ماه زمانی به بازبینی این قطعات اختصاص دهید .
قطعات به مرور زمان جدا از اینکه فراموش میشوند گاهی دستخوش تغییرات ناخودآگاه نیز میشوند ! بدین مفهوم که گاهی ریتم قطعه را عوض میکنیم و یا حتی نتی به آن افزوده یا کم میکنیم و حتی از نظر موزیکالیته نیز دیگر نکاتی که در ابتدا رعایت میکردیم را سهوا انجام نمیدهیم.در هر حال هر فردی میبایست ایده خلاقانه ای را در این زمینه در پیش گیردPractice sheets 450 300x247 بازبینی قطعات
این مطلب را به اشتراک بگذارید:
cloob بازبینی قطعات viwio بازبینی قطعات twitter بازبینی قطعات facebook بازبینی قطعات google buzz بازبینی قطعات google بازبینی قطعات digg بازبینی قطعات yahoo بازبینی قطعات

Related posts:

  1. قطعات سطح بندی شده
  2. ضبط قطعات برای پیشرفت در نوازندگی
  3. محبوبترین قطعات گیتار کلاسیک
  4. کنترپوان در قطعات گیتار کلاسیک