اگر نگرانی و ترس از روشنایی صحنه دارید، راه حل موزیک کینزیولوژی است

شاید برای شما جالب باشد که بدانید نوازندگی و داشتن تکنیک و مزیک هیچگاه شخص را نوازنده ای آماده بر روی صحنه نمینماید. هنر اجرا یکی از نکانیست که صحبت کمی درمورد آن شده است آیا تابحال فکر کرده اید که روز اجرا چه لباسی و با چه رنگی باید بپوشید و حتی کفشهایتان باید از چه جنس و سایزی باشد ؟ آیا میدانید شیوه تنفس هر انسانی با دیگری متفاوت است و بهنگام اجرای قطعه چکونه باید تنفس کرد ؟ آیا میدانید چگونه بین دو نیم کره چپ و راست مغرتان تعادل ایجاد نمایید ؟ چه روشهایی برای رفع تنش و استرسهای اجرای زنده وجود دارد ؟ در کشورهای دیگر در زمینه تدریس موسیقی کلاسهای بسیاری وجود دارد که این مهارتها را به نوازنده میآموزد اما در ایران از اینگونه مباحث خبری نیست و اگر نوازنده ای بر روی صحنه خوش بدرخشد باید آنرا بحساب غریزه و استعداد دانست و چه بسیار نوازندگان خوبی که تنها در خانه و اتاق خویش نوازنده اند و ترس از صحنه دارند .

فروغ کریمی در توصیف این رشته می گوید: “اگر نگرانی و ترس از روشنایی صحنه دارید، راه حل موزیک کین زیولوژی است.”

 اگر نگرانی و ترس از روشنایی صحنه دارید، راه حل موزیک کینزیولوژی است

او می گوید: ” این را همه ما تجربه کرده ایم تمرین به اندازه کافی شده است، آمادگی به بهترین وجهی داریم، اما در روی صحنه احتمالا دچار نگرانی می شویم.

در حین اجرای یک برنامه هنری، چه در اجرای کنسرت یا در امتحان یا حتی در کلاس درس، ممکن است که توانایی اجرایی به علت بروز برخی از احساسات های درونی محدود شود و اجرا کننده نتواند اثر را آنچنان که می خواهد و میتواند عرضه کند. برای به دست آوردن این اطمینان که در یک زمان و مکان معین، در یک وضعیت خوب و دلخواه جسمی و روحی باشیم، لازم است که سعی و کوشش خاصی بکنیم.

وضعیت روحی روی صحنه را نباید به شانس و تصادف سپرد. به خصوص برای هنرمندان که انسانهای حساسی هستند وضعیت روحی به عوامل زیادی بستگی دارد،تجربه های گذشته و دوران کودکی به لایه های متفاوت از شخصیت انسانی و هنری او وابسته اند و اهمیت خاص دارند.

این که میخواهیم برنامه را با اطمینان، خوب انجام دهیم، خود برنامه ای است که باید مورد شناسایی قرار داده و روی آن تمرین کنیم. شناسایی توانایی های روحی-روانی (mental) برنامه ای است که مانند برنامه تمرین با ساز، قدم به قدم با کمک و راهنمایی مربی انجام میشود و باید توجه داشت که با وضعیت روحی یک هنرمند سروکار داریم که وضعیتی است کاملا شخصی و همیشه متفاوت.

موزیک کینزولوگی (Musik Kinesiologie) یکی از متد های است که در این مورد کمک رسان خوبی است. کین زیولوگی را میتوان به حرکت شناسی ترجمه کرد، متدی است که به گردش انرژی در بدن می پردازد با توجه بخصوص به روابط بین “فکر”، “احسان” و “بدن – عضله ها”. این متد از جهان پزشکی به موسیقی راه یافته است.

در کینزولوژی این بینش پزشکی وجود دارد که وجود یک وضعیت نابسامان احساسی یا روانی مستقیما” بر روی عضله هایی از بدن اثر میگذارد؛ حرکت آن عضله ها در حکم قسمتی یا ادامه ساز مورد نوازندگی و خوانندگی شرکت دارند و باید کوک شده باشند.

اغلب مشکلات روی صحنه به این علت است که عضله های مربوطه آنچنان که باید عمل نمیکند یا روشنایی صحنه باعث میشود که تعادل مغز راست و چپ به هم بخورد و قسمت بدنی ساز از کوک خارج شود.

با متدهای موزیک کینزولوژی میتوان کار کرد، چرا که ترس و عدم اطمینان در حین اجرا علت های کاملا متفاوت و مختلف میتواند داشته باشد. موزیک کین زیولوگ، در چند جلسه مشاوره ای برای هر شخصیتی متدی خاص یافته و با او در میان میگذارد و در طول بالانس فردی که به مدت ۱:۲۰ ساعت میباشد، فرد تمام مدت جواب دادن به سئوالات باید مغز راست و چپ و سه عضو مهم این بالانس (که کلیه، جگر و کیسه صفرا میباشد و هم با خوردن آب که ناخواسته ۲ لیتر احتیاج پیدا خواهیم کرد) خود را در فرم نگه میدارد و آمادگی کلی را برای سئوال و جواب نشان میدهد. تعادل سوالها را از طریق عضلات شانه (Delta muskel) از مغز راست و چپ جواب خواهیم گرفت. “

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
cloob اگر نگرانی و ترس از روشنایی صحنه دارید، راه حل موزیک کینزیولوژی است viwio اگر نگرانی و ترس از روشنایی صحنه دارید، راه حل موزیک کینزیولوژی است twitter اگر نگرانی و ترس از روشنایی صحنه دارید، راه حل موزیک کینزیولوژی است facebook اگر نگرانی و ترس از روشنایی صحنه دارید، راه حل موزیک کینزیولوژی است google buzz اگر نگرانی و ترس از روشنایی صحنه دارید، راه حل موزیک کینزیولوژی است google اگر نگرانی و ترس از روشنایی صحنه دارید، راه حل موزیک کینزیولوژی است digg اگر نگرانی و ترس از روشنایی صحنه دارید، راه حل موزیک کینزیولوژی است yahoo اگر نگرانی و ترس از روشنایی صحنه دارید، راه حل موزیک کینزیولوژی است

Related posts:

  1. موزیک کینزولوژی و هنر اجرا
  2. اجرا و ترس صحنه
  3. مسابقات گیتار و چگونگی اجرا در ایران و صحنه بین المللی
  4. مسابقات گیتار و چگونگی اجرا در ایران و صحنه بین المللی
  5. گفتگو با فروغ کریمی نگرانی و ترس از روشنایی صحنه