نویسنده :
حامد فتحی نوازنده و مدرس گیتار
info@hamedfathi.com

اتود شماره یک مجوعه ایست ریتمیک که ریتم نقش اساسی را در آن ایفا میکند . ملودی قطعه بر روی سیمهای باس میباشد و آکومپانیمان ( همراه ) بر روی سیمهای آزاد قرار گرفته است .یکی از خصوصیات جالب این قطعه جود سنکوپهای متعدد در میزانها میباشد که مسلما برای هنرجویان مبتدی گیتار درک و اجرای این سنکپ های اندگی دشوار مینماید پس توصیه میکنم که حتما قطعه را با مترونوم اجرا نمایند .

ملودی قطعه که بر روی سیمهای باس است(’cantado el bajo’ – آهنگین نواختن خطوط باس) را بایستی توسط انگشت شست دست راست برجسته شود و در کنار آن انگشتان i , m دست راست وظیفه حفظ آکومپانیامان را بعهده دارند .
این دو نکته مهمترین اهداف این اتود میباشد اما در عین حال توجه به دینامیک قطعه نیز به همان اندازه دو نکته قبل اهمیت دارد!

 آنالیز اتودهای لئو براور شماره1

بدون توجه به دینامیک قطعه این اتود بسیار کسل کننده میباشد . مسلما بدست آوردن موزیکالیته ای زیبا از این قطعه جز با هم ایجاد تنوع دینامیکی و بدست گرفتن و حفظ ریتم و در عین حال سرعت مناسب در این اتود بدست نمی آید
پس هنرجویان بایستی بدقت تمامی علائم دینامیک نوشته شده در قطعه را به صورت دقیق اجرا نمایند.

در خط سوم و چهارم شاهد یک گفتگو و یا بعبارتی جدل میان خط باس ( ملودی ) و آکومپانیمان ( همراه قطعه ) میباشیم . این وضعیت باعث میشود تا به همان اندازه که برای باس اهمیت تاکید قائل هستید در این موقعیت نیز تعادل را میان خط ملودی و همراه برقرار سازید . پس تاکیداتی که بر روی خط باس انجام میدهید برای قسمت همراه نیز همان تاکیدات را بگذارید.

 آنالیز اتودهای لئو براور شماره1

نقطه اوج

بسیار مهم است تا بدانیم که نقطعه اوج این اتود کجا میباشد . در این قطعه این نقطعه اوج در انهای سطر چهارم fortissimo and marcatto marks رخ میدهد .

 آنالیز اتودهای لئو براور شماره1

و انرژی را به قسمت بعدی معطوف میسازید جایی که می و دو دیز قرار دارد و در این قسمت است که موسیقی آرام میگیرد و نکته دیگر اینکه در این قسمت فرصت کوتاهی برای ریتارداندو دارید که باعث میشود هم بتوانید کرشندو و دکرشندو انجام داده و هم سنکوپ را حفظ نمایید.

بسیار مهم است که تفاوت میان دو و دو دیز را در تکرا بخش اول و قسمت آخر درک نمایید . در ایتدا شاید برای شما این امر ناخوشایند با شد اما با تاکید برای رو دو دیز – در خط پنجم – باعث حس آرامش و مطبوع بودن آن خواهید شد.

فرم

قطعه دارای فرم A-B-A میباشد و در انتها با یک دکرشندو همراه است و سپس مورندو که قطعه به آرامی پایان میگیرد .

سرعت

اما در زمینه سرعت باید گفت این قطعه را باید با سرعت بنوازید که در کمتر از یک دقیقه به پایان برسد اما سرعت بالاتر پیشنهاد بهتری برای بیان خصوصیات و موزیک این قطعه میباشد . مسلما هنرجویان برای فهم دقیق این قطعه باید آنرا در تمپوهای متفاوت امتحان نمایند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
cloob آنالیز اتودهای لئو براور شماره1 viwio آنالیز اتودهای لئو براور شماره1 twitter آنالیز اتودهای لئو براور شماره1 facebook آنالیز اتودهای لئو براور شماره1 google buzz آنالیز اتودهای لئو براور شماره1 google آنالیز اتودهای لئو براور شماره1 digg آنالیز اتودهای لئو براور شماره1 yahoo آنالیز اتودهای لئو براور شماره1

Related posts:

  1. آنالیز اتودهای لئو براور- شماره۲
  2. آنالیز اتودهای لئو براور- شماره۳
  3. کنترپوان در قطعات گیتار کلاسیک
  4. تکنیک خفه کردن سمیهای باس در گیتار کلاسیک – دمپ
  5. تکنیک نوازندگی قسمت اول – اتود نمونه ویلالوبوس
  6. کارکرد اتودها