نویسنده :
حامد فتحی نوازنده و مدرس گیتار

http://www.hamedfathi.com/

info@hamedfathi.com

در این قسمت تمرینات مقدماتی برای نو آموزان گیتار قرار میگیرد . این تمرینات بر چند هدف متمرکز شده است ۱= توانایی تشخیص نت ها و صدای مربوط به آن ۲=تقویت و تفکیک اعصاب دست چپ و راست ۳=هماهنگی انگشتان در اجرای تمرینات.

تمرینات این قسمت بصورت قدم به قدم میباشد یعنی باید در یک تمرین- مرحله – بتوانید به مهارت برسید سپس به سراغ تمرین مرحله بعدی بروید»

دست راست:
در دروس قبلی شرح کاملی از نحوه نشستن و گرفتن گیتار و نحوه زدن ضربات آپویاندو و تیراندو داده شد که میتوانید به آن رجوع کنید.

قبل از هر چیز باید با سیم های گیتار و نت های مخصوص به آن آشنا شوید .

سه سیم اول – نایلونی را تریبل میگوییم و سه سیم فلزی را باس مینامیم و به ترتیب از پایین ( از اولین سیم نایلونی ) نت ها بدین صورت است:

سه سیم اول – نایلونی – تریبل
سیم ۱ – می
سیم ۲ – سی
سیم ۳ – سل
و سه سیم فلزی – باس
سیم چهارم – ر
سیم پنجم – لا
سیم ششم – می

p5 3 آموزش گیتار تمرینات مقدماتی دست چپ و راست 1

پس با نت های ۶ سیم آزاد گیتار آشنا شدید :

کلیه تمرینات را به دو روش آپویاندو و تیراندو انجام میدهیم :

مرحله اول:
انگشت i ضربه به سیم میزند بر فرض بصورت آپویاندو و سپس زدن ضربه به سیم دوم – سوم – چهارم و پنجم و ششم و برمیگردیم یعنی باز هم سیم ۶- سپس ۵ – ۴ – ۳ – ۲- و در نهایت ۱

این تمرین را بصورت تیراندو نیز انجام دهید .

یکی از متدهای جالب در نوازندگی برخی از اساتید بین المللی گیتار این است که بر این تکیه دارند که تمرینات تیراندو در یک روز و تمرینات آپویاندو در روز دیگر باشد ( این نکته در سطوح پیشرفته تاثیرات بسیار مثبتی بر روی نوازندگی خواهد داشت ).

نکات:
-به اجرای دقیق ضربات اپویاندو و تیراندو توجه کنید – به مطالب قبلی رجوع کنید تا متوجه باشید رعایت چه نکاتی لازم است
– در اجرای ضربات آپویاندو یکی از اشتباهات معمول این است که هنرجو به صورت سر دادن ضربات را میزند سعی کنید تا ضربه بزنید و از سر دادن انگشتان بر روی سیمها خود داری کنید.

بعنوان مثال به این کلیپ تصویری دقت کنید : به موقعیت شست نوازنده در هنگامی که از سیم های تریبل به سیم باس- سیم ۴ – میرود – و نحوه قرار گیری شست در هنگام برگشت .

دانلود کنید

اما این تمرین را با انگشتان دیگر – p سپس m سپس a نیز انجام دهید پس از مهارت در اجرا به سراغ تمرین زیر میرویم.

برای اینکه دقیقتر متوجه شوید به این کلیپ دقت کنید:

دانلود کنید

مرحله دوم :
حال این تمرین را با دو انگشت i و m انجام دهید .
همانند قدم زدن وقتی انگشتی ضربه میزند هنگامی که انگشت بعدی میخواهد ضربه خود را بزند انگشت اول از روی سیم برداشته میشود و به جای اصلی خود بر میگیرد – در ذهن خود قدم زدن را مجسم کنید –
به این کلیپ توجه کنید و انگشتان نوازنده

دانلود کنید

سپس ابن تمرین را با این فرمهای انگشتان ادامه میدهیم:
im – mi
m a – a m
i a – a i
p

اما در تمامی ای تمرینات این اصول را رعایت کنید:

۱= تمرینات را با حوصله و دقت انجام دهید بهیچ عنوان سعی نکنید سریع بزنید به استیل خود در هنگام اجرا توجه کنید از شکستن و خم کردن مچ در هنگام با لا رفتن بر روی سیم های باس خود داری کنید و سعی کنید از طریق بالا بردن آرنج آنهم به مقدار اندک زاوبه و استیل دست راستتان را حفظ کنید.

۲= پس از مهارت در انجام تمرینات و درک ضربات و چگونگی اجرا آنرا کلیه تمرینات را با مترونوم تمرین نمایید . با سرعت پایین بر فرض با سرعت ۶۰ – سیاه – یعنی در هر ۱ ثانیه تنها یک ضربه زده شود . و با با سرعت پایین تر.

۳= پس از مهارت اجرا با مترونوم سعی کنید هم با مترونوم هم با ضرب پا تمرینات را انجام دهید . در ابتدا سعی کنید تا بدون استفاده از گیتار ضربات پای خود را با مترونوم هماهنگ کنید سپس همراه با مترونوم و ضربه پا تمرینات را اجرا نمایید.

۴= اجرای تمرینات با خواندن نت های سیمهای ازاد بعنوان مثال اگر بر روی سیم یک ضربه میزنید نت آنرا که می میباشد بخوانید و بهمین صورت ادامه دهید
۵= در نهایت اجرای تمرینات با استفاده از مترونوم – ضربات پا و خواندن نت
۶=سرعت ملاک نیست سعی کنید تا نت ها را شفاف بیان کنید . سرعت بمرور زمان خود بوجود می آید.

سعی کنید در هر یک از مراحل فوق به مهارت مطلوب برسید و سپس به سراغ تمرین بعدی بروید.

تمرین دست چپ :
قبل از تمرین به نکات گفته شده در این مطلب دقت نمایید:
http://www.guitar4all.com/?p=598

p7 3 آموزش گیتار تمرینات مقدماتی دست چپ و راست 1

تمرین شماره ۱- کروماتیک
تمرینات کروماتیک یکی از محبوبترین و مفیدترین تمرینات در نوازندگی میباشد ( در مورد کروماتیک در مباحث تئوری خواهیم گفت ) .و این تنوع بسیار زیادی در نوع اجرا دارا میباشد.
اما تمرین مقدماتی برای دست چپ
انگشتان ۱ -۲ -۳ -۴ را بر روی پوزیسیون ۵ ( فرت پنجم قرار میدهیم ) یعنی انگشت ۱ بر روی فرت پنج – انگشت ۲ بر روی فرت ۶ – انگشت سوم بر روی فرت ۷ و انگشت ۴ بر روی فرت ۸ و بر روی سیم اول – می

diagram fretb آموزش گیتار تمرینات مقدماتی دست چپ و راست 1

ابتدا انگشت ۱ سپس ۲ – ۳ – ۴ بدون اینکه انگشتان ۲ -۳ -۴ را بردارید انگشت ۱ را از روی سیم اول برداشته و بر روی فرت ۵ سیم دوم – سی – قرار میدهید و بار هم بدون اینکه انگشت ۳ -۴ را از روی سیم یک بردارید انگشت ۲ را بر روی سیم دوم فرت ۶ قرار میدهید و بهمین ترتیب انگشتان ۳ و ۴ بر روی سیم دوم فرتهای ۷ و ۸

با همین ترتیب به سراغ دیگر سیمها میروید یعنی سیم سوم الی ۶ بصورت رفت و برگشت .
بسیاری از هنرجویان تنها تمرین را بصورت رفت یعنی از سیم ۱ تا ۶ انجام میدهند که بایستی حرکت برگشت از سیم ۶ به طرف سیم ۱ نیز انجام گردد.
در برگشت وضعیت به این صورت است .

ابتدا انگشت ۱ بدون اینکه انگشتان ۲-۳ -۴ را بردارید بر روی سیم ۵ و فرت ۵ قرار میگیرد و سپس انگشت ۲ بدون اینکه انگشت ۳ و ۴ برداشته شود بر روی سیم ۵ و فرت ۶ قرار میگیرد و به همین منوال تا انتها ادامه میدهیم.

حال چرا ما این تمرین را از پوزیسیون ۵ شروع کردیم؟
در هنگام شروع انگشتان دست چپ انعطاف پذیری کمی دارند و به اصطلاح باز نمیشوند اگر از پوزیسیون ۱ – فرت اول – شروع کنیم یا موجب بر هم خوردن استیل دست چپ میشویم و یا موجب فشار بیش از حد و دردهای عضلانی . چونکه فاصله فرت ها هر چقدر به سمت جلو و بدنه گیتار برویم کمنر میشوند و هر چقدر به سمت دسته گیتار برویم بیشتر.

نکته :
انگشتان دقیقا در گوشه فرت ها قرار میگیرند نه در وسط .

اما فواید این تمرین:
تفکیک عصبی انگشتان دست چپ میباشد و همچنین اینکه در این تمرین بصورت غیر ارادی یاد میگیرند تا در مراحل پیشرفته انگشتانشان نزدیک سبم ها قرار گرفته و موقع اجرا در گوشه فرت ها براحتی جای بگیرند.

classica9 آموزش گیتار تمرینات مقدماتی دست چپ و راست 1

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
cloob آموزش گیتار تمرینات مقدماتی دست چپ و راست 1 viwio آموزش گیتار تمرینات مقدماتی دست چپ و راست 1 twitter آموزش گیتار تمرینات مقدماتی دست چپ و راست 1 facebook آموزش گیتار تمرینات مقدماتی دست چپ و راست 1 google buzz آموزش گیتار تمرینات مقدماتی دست چپ و راست 1 google آموزش گیتار تمرینات مقدماتی دست چپ و راست 1 digg آموزش گیتار تمرینات مقدماتی دست چپ و راست 1 yahoo آموزش گیتار تمرینات مقدماتی دست چپ و راست 1

Related posts:

 1. آموزش گیتار-تمرینات مقدماتی دست چپ و راست ۲
 2. تمرین گیتار
 3. چگونه از تمرینات خود نتیجه بهتری بگیریم ؟
 4. تمرینات کششی دست چپ – قسمت اول
 5. حافظه ی ماهیچه ها : چگونه انگشتانمان را آموزش دهیم؟
 6. آموزش گیتار ۱- دست چپ
 7. تکنیک پنج انگشتی دست راست
 8. نقش اساسی سگویا در زمینه تمرینات تکنیکی
 9. چگونه همیشه به نواخن گیتار کلاسیک علاقه مند باشیم؟
 10. تکنیک گیتار کلاسیک شارون آیزبین