آموزش گیتار تمرینات مقدماتی دست چپ و راست 2در مطالب قبلی تمرینات ابتدایی دست چپ و راست را قرار دادیم که در این قسمت تمرینات تکمیلی قسمت اول را مورد بررسی قرار میدهیم.

 

مرحله سوم:

تمرین بعدی:

i m a
i a m
i m a
m i a
m a i
a m i
a i m
p

مرحله ۴ :
در این قسمت شست تنها به سیم شش ضربه میزند و انگشتان i – a – m به سیم اول سپس ضربات شست بر روی سیم پنجم و در نهایت چهارم
و در تمرین بعدی ضربه شست بر روی سیم ششم و ضربات i – a – m بر روی سیم اول – سیم می – سپس سیم دوم – سی – و در نهایت سیم سوم سیم سل انجام میگیرد.

p im – p mi
p i a – p ai
p ma – p am

مرحله پنجم
تمرینات را قدری مشکل تر میکنیم به همان روش مرحله چهار این تمرینات را انجام میدهیم
p i m a
p i a m
p m i a
p m a i
p a m i
p a i m

این تمرینات را به همان روش ( در درس قبلی توضیح داده شد ) تمرین نمایید.

اما در مرحله پیشرفته تر و تمرینی اساسی برای دست چپ و تفکیک عصبی

این تمرن شاید مهمترین تمرین دست چپ برای نو آموزان میباشد و البته تمرینی ابدی برای نوازندگان گیتار!

در درس قبل توضیح دادیم که انگشت ۱ را بر روی پوزیسیون ۵ قرار میدهیم و سپس انگشت ۲ و ۳ و ۴ بترتیب.

و به سیم دوم میرویم (این تمرین را در درس قبلی میتوانید مطالعه نمایید)

اما تمرین اصلی شما باید فرمهای زیر را به همان روش تمرین نمایید:

این فرمها عبارتند از ( اعداد نشاندهنده انگشتان میباشد )

۱-۲-۳-۴
۱-۲-۴-۳
۱-۳-۲-۴
۱-۳-۴-۲
۱-۴-۳-۲
۱-۴-۲-۳

و
۲-۱-۳-۴
۲-۱-۴-۳
۲-۳-۴-۱
۲-۳-۱-۴
۲-۴-۳-۱
۲-۴-۱-۳
و
۳-۱-۲-۴
۳-۱-۴-۲
۳-۲-۴-۱
۳-۲-۱-۴
۳-۴-۱-۲
۳-۴-۲-۱
و
۴-۱-۲-۳
۴-۱-۳-۲
۴-۲-۱-۳
۴-۲-۳-۱
۴-۳-۱-۲
۴-۳-۲-۱

نکته:
سعی کنید این فرمها را با دقت و نه سرعت! اجرا نمایید در موقع اجرا بهتر است در ابتدا نام انگشتان خود را بخوانید این کمک بسیاری به شما خواهد کرد.

و در نهایت سخت ترین فرمها را یادداشت نموده و سعی کنید هر روز در برنامه خود بگنجانید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
cloob آموزش گیتار تمرینات مقدماتی دست چپ و راست 2 viwio آموزش گیتار تمرینات مقدماتی دست چپ و راست 2 twitter آموزش گیتار تمرینات مقدماتی دست چپ و راست 2 facebook آموزش گیتار تمرینات مقدماتی دست چپ و راست 2 google buzz آموزش گیتار تمرینات مقدماتی دست چپ و راست 2 google آموزش گیتار تمرینات مقدماتی دست چپ و راست 2 digg آموزش گیتار تمرینات مقدماتی دست چپ و راست 2 yahoo آموزش گیتار تمرینات مقدماتی دست چپ و راست 2

Related posts:

  1. تمرین گیتار
  2. چگونه از تمرینات خود نتیجه بهتری بگیریم ؟
  3. تمرینات کششی دست چپ – قسمت اول
  4. حافظه ی ماهیچه ها : چگونه انگشتانمان را آموزش دهیم؟
  5. هنر کنترل و پرورش انگشتان – Finger Fitness
  6. تکنیک شوک در نوازندگی گیتار
  7. آموزش گیتار ۱- دست چپ
  8. تکنیک پنج انگشتی دست راست
  9. نقش اساسی سگویا در زمینه تمرینات تکنیکی
  10. تکنیک گیتار کلاسیک شارون آیزبین